Bindslev

Genvalg til bestyrelsen i brugerrådet ved Smedegården

BINDSLEV:Ved en velbesøgt generalforsamling med 45 deltagere kunne formanden for brugerrådet ved Smedegården i Bindslev, Ruth Jensen, berette om de mange aktiviteter i årets løb. Der havde været tilrettelagt mange, korte ture af cirka en times varighed og lange heldagsture, der alle havde haft god tilslutning, og som også havde haft vejret med sig. Desuden har der været holdt flere fester med middag på Smedegården med forskellig underholdning. Karl Nielsen fremlagde regnskabet, der viste et mindre overskud, og derefter var der valg til bestyrelsen. Ruth Jensen og Inga Larsen blev begge genvalgt, og suppleanter blev Inger Dahl Jensen og Jørgen Banke Hansen. Revisor Tage Bech blev ligeledes genvalgt med Eigil Hagen Mogensen som suppleant. Efter generalforsamlingen orienterede områdeleder Lone Mariager om den nye ordning med frivilligt valg af rengøring og eventuel pleje, og hun opfordrede enhver til at spørge, hvis man er i tvivl.