EMNER

Genvalg til festudvalget i Gærum Idrætsforening

GÆRUM:På generalforsamlingen fik Gærum Idrætsforening genvalgt alle tre medlemmer, der var på valg til festudvalget. Det var Hans Jørgen Jensen, Gitte Olsen og Jens Westerskov. Til bestyrelsen lod Rikke Østerballe sig genvælge som kasserer, men nu i regi udenfor bestyrelsen, hvilket også blev godkendt af generalforsamlingen, skønt det ikke lige stemmer overens med foreningens vedtægter. Kirstine Pepping blev nyvalgt til bestyrelsen til varetagelse af gymnastik/dans. Carl Chr. Olsen blev genvalgt som den ene af foreninges to revisorer. Klubbens ungdomslederpokal for år 2006 blev tildelt Jan Søndergård, der gennem nu flere år har været en ihærdig og dygtig fodboldungdomstræner. læs mere side 11