Skolevæsen

Genvind respekt

Nu har Folketinget og regeringen fundet ud af, at det, man mangler i folkeskolen, er professionel ledelse, som kun en akademiker er i stand til at udføre. Med andre ord en seminarie-uddannet lærer er ikke i stand til at være professionel i relation til ledelse.

Det er formentlig rigtig, at en akademiker har en større faglighed, eftersom hun/ han har studeret ca. 1 år længere og kun har skullet koncentrere sig om 1 el. 2 fag, hvorimod den seminarieuddannede lærer har haft en lang fagrække med to-fire specialer, som resulterer i halvstuderede røvere, som iflg. politikere på tinge ikke bliver uddannet til professionelle ledere! Det ville være en god idé, om al læreruddannelse i Danmark ville blive gjort akademisk med hensyn til faglighed, og som formentlig også vil indgyde større respekt i samfundet. Og kunne vi så få gjort alle fag ligeværdige ved at gøre dem til eksamensfag ville meget være vundet med hensyn til faglighed og respekt. Bjarne Richard Broch Kragholmen 246, Frederikshavn bjarne.broch@get2net.dk