Lokalpolitik

Gerding i oprør

LÆSERBREV

BUSSEN:Gerdingborgere i oprør over teletaxaordning Byrådet må revurdere deres tidligere beslutning Det koster forældrene i Gerding op til 30.000 kroner om året i transportudgifter, at sende deres børn i Skørping Skole. Børnene er nødsaget til at benytte en teletaxaordning, hvor køreturen pr. barn koster 52 kroner om dagen for en returkørsel. Har man børn der går i gymnasiet i Støvring, må man endda påregne en udgift på 86 kroner kr. om dagen til transport. Det er en fuldstændig urimelig og ødelæggende udgift at pålægge familierne, som har valgt at sende deres børn i Skørping Skole, eller i gymnasiet i Støvring. Samtidig har det givet en trafik af teletaxaer. Flere dage kommer der tre taxaer i stribe bare indenfor en halv time. At teletaxaerne samtidig opfattes som meget usmidige, føjer kun spot til skade. Systemet er meget stift, eksempelvis er der flere tilfælde, hvor eleverne vil have kammerater med hjem, men har fået afslag af chaufføren, fordi antallet af passagerer ikke stemmer overens med bestillingen om morgenen. Med de meget store transportomkostninger begrænser man samtidig børnenes sociale liv. Gerding er siden ændringen af transportmulighederne blevet en sort plet i kommunen. En klar forringelse og en, på alle måder urimelig betjening af borgerne i Gerding. Vi er rystede over, hvor dårligt vi er blevet behandlet af politikerne, som ellers ved enhver lejlighed påberåber sig, at man vil gavne landdistrikterne. Gerding Bylaug har påvist nogle løsningsforslag, blandt andet ved minimale ændringer af busrute 380. Kommunen har beregnet, at dette kan gøres for en merpris af 77.000 kroner. Men der må være en alvorlig regnefejl, når man sammenholder økonomien med alle de flextaxature som kører til Gerding. Ved en omlægning af busruterne kunne man samtidig spare på udgifter til elever der er kørselsberettiget. Eksempelvis bliver et barn for kommunens regning hentet i taxa hver dag en km. fra Gerding. Denne transportudgift vil forsvinde, idet en bus til Gerding ville kunne benyttes. Gerding Bylaug har nu henvendt sig til byrådets medlemmer med en opfordring til, at man undersøger rimeligheden i de tidligere trufne beslutninger, og med en kraftig henstilling til, at man indretter transporten for eleverne på en rimelig måde.

Forsiden