Lokalpolitik

Gerne flere gæster på slot og ved fugletårn

Oplevesesturisme på Sæbygård og fuglearrangementer i Voerså er blandt ideerne

Formanden for Sæby Turistforening Jacob Thorup Larsen kaldte samarbejde i det første år i den nye kommune for godkendt. Foto: Kim Dahl Hansen

Formanden for Sæby Turistforening Jacob Thorup Larsen kaldte samarbejde i det første år i den nye kommune for godkendt. Foto: Kim Dahl Hansen

SÆBY:- Vi vil helst bruge vores kræfter i turistforeningen på at tiltrække flere turister og udvikle tilbuddene til dem, der kommer. men vi kan også godt forstå, at kommunen gerne vil vide, hvad de får for deres støtte. Formanden for Sæby Turistforening advokat Jacob Thorup Larsen hentyder til at de tre turistforeninger i Frederikshavn Kommune arbejder sammen med kommunen om at finde ud af, hvordan man kan måle effekten af en indsats for eksempel virkningen af et tilskud på 300.000 kroner til Sæby Turistforening til brandingaktiviteter. ¿ Det er svært at fastlægge hvorfor turister kommer til Sæby. men vi kan konstatere. at de kommer i voksende tal, og det må være en del af målet. Helt præcist drejer stigning sig om 7-8000 flere danske overnatninger i 2007. Jacob Thorup Larsens beretning til årets generalforsamling er generelt positivt stemt over for de ny tider i storkommunen, og betegner samarbejdet og den økonomiske vilje som godkendt efter det første år. Sæbygård Beretningen giver i øvrigt indtryk af en aktiv turistforening, der har mange tanker om udvikling i Sæbyområdet. - Vi ser gerne at der er øget fokus på Sæbygård fra lommunens side, så man kan udnytte de flotte rammer til noget mere turistmæssigt for eksempel til udstillinger eller lignende. I dag bruges stedet jo næsten kun til udlejning til private fester. Han opfordrer derfor at der til inddeles et samarbejde med Nordjyske Bank, som ejer en stor del af skoven. ¿ Sæbygård er jo en gammel herregård, ja nærmest et slot, og der omkring burde kunne laves oplevelsesturisme. I den helt anden del af Sæbyegnen er der mulighed for at satse på en anden gruppe amatørornitologerne, der kan studere fuglelivet ved Stensnæs fra et nyt fugletårn på Voerså Havn. Og netop fritidsturisme kan være en god idé, hvis man har gode tilbud for eksempel er der mange ornitologer i Skagen. Folk rejser geren langt for at dyrke deres hobby. - I Toppen af Danmark (turistsamarbejdet i det nordligste Vendsyssel) vil man netop arbejde på at formidle de mange muligheder for at studere fuglelivet i Vendsyssel på alle årstider i helårstururismeprojekter. Oversvømmede kloakker Formanden kom også ind på dårlige oplevelser i området. Blandt andet regnen der stod ned i stænger mange gange i sommeren 2007. ¿ Den megen nedbør viste at der er behov for at gøre noget ved kloakeringen i Lyngsås sommerhusområde. Han tilføjer, at de såkaldte sivdræn løb over, så gæsterne heller ikke kunne benytte toiletterne. Konkret var man ude med slamsugerne flere gang i løbet af sommeren. ¿ Gæster, der ikke kan benytte toilettet får en dårlig oplevelse, som der skal mange gode oplevelser til at opveje. Han ved ikke om kloakeringsopgaven skal løses i privat eller offentlig regi, ¿ Men der skal i hvert fald være øget opmærksomhed på problemet. Valgene På generalforsamlingen, var der genvalg til Arne Ugilt, Nordjyske Bank, der repræsenterer turistforeningen i Fonden Toppen af Danmark og i Erhvervs- og Turismeudvalget i Frederikshavn Kommune, samt af Robert Johansen, tidligere Enghom og Sæby havn, Lyngså. Også suppleanter Frants Kristensen, Ravsliberen i Sæby, og Sven-Aage Christensen, Nordjyske Bank, samt foreningens to folkevalgte revisorer, Karl Henriksen og Henry Andresen blev genvalgt. Bestyrelsen består desuden af Steen Fabricius Hotel Viking, Hanne Stockholm Svalereden camping, Jan Rohlén, Sæby Handelsstandforening, Torben Schioldan, Sæby Erhvervsforening og borgmester Erik Sørensen. Fmd. Jacob Thorup Larsen, advokat og desuden medlem af Handelsstandsforeningens bestyrelse