Gettrup har en plan

Beboere i Gettrup vil lave gårdhavemiljø i den gamle skolegård og forny byens anlæg

Morten Kyndby Holm
Jacques Gustin, stadsgartner i Thisted Kommune, har skitseret, hvordan planerne i Gettrup kan realiseres. Øverst til venstre den gamle skole, hvor skolegården omdannes til gårdhave, og der anlægges p-plads på den grund, hvor der i dag ligger en tidligere lærerbolig. Nederst anlægget, som skal udvides og fornys.
Gettrup 1. oktober 2008 06:00

Gettrup kom ikke i betragtning, da Thisted Kommune skulle fordele millionerne fra Realdania til projektet om bosætning og turisme i landdistrikterne. Men de lader de sig ikke slå ud af, de aktive folk i den lille landsby mellem Vestervig og Ydby. En arbejdsgruppe under Helligsø-Gettrup Beboerforening arbejder videre med planer om et gårdhavemiljø i den tidligere skolegård. Samtidig vil beboerforeningen nyindrette det lille anlæg, som Gettrup i en halv snes år har haft på den anden side af Ydbyvej. Læs mere i Thisted Dagblads onsdagsudgave

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...