Gjøl

GGB vil betale lidt mere

}AABYBRO: Gjøl GB er efter indførelse af de nye regler for tilskud fra Folkeoplysningsudvalget til nye anlæg til foreningslivet villige til at betale lidt mere end de 25 procent af anlægssummen, som har været den hidtidige kutyme. GGB vil dog ikke sætte procenter på, men afventer nu et udspil fra kommunen i sagen om udvidelse af Gjøl Hallen Side 4