EMNER

Ghettoisering kan bekæmpes

Alle skal bo trygt. Ingen boligområder skal blive til ghettoer præget af kriminalitet, nedslidning og håbløshed.

Heldigvis kan det lade sig gøre at vende udviklingen i en række af Danmarks udsatte boligområder – heldigvis tager stadig flere kommuner fat og anvender de redskaber, som regeringen har stillet til rådighed. Bjarne Laustsen (3.9.) kender åbenbart ikke til disse redskaber, så lad mig dem uddybe hér. Århus Kommune har f.eks. for nylig valgt at benytte sig af den såkaldte kombinerede udlejning i forbindelse med udlejning af de almene boliger i Gellerupområdet. Det betyder, at folk der gennem længere tid har modtaget kontanthjælp, ikke længere kan flytte ind i Gelleruplejlighederne – men til gengæld bliver tilbudt en anden passende bolig. På den måde undgår man, skridt for skridt, en ensidig beboersammensætning, og får bygget et boligområde op, som kan tiltrække nye ressourcestærke beboere. Derudover har kommunen fremlagt en helhedsplan, der bl.a. opererer med muligheden for at sælge nogle af boligerne som ejerboliger. I Odense Kommune er man også godt på vej til at give Vollsmosekvarteret et løft. Det gælder ikke mindst i forhold til de muligheder, regeringen har givet kommuner og boligorganisationer for at etablere erhverv. I Bøgeparken i Vollsmose har man nedlagt nogle lejligheder til fordel for et butikstorv med otte butikker. Og i Egeparken i Vollsmose har man omdannet udvalgte lejligheder til kontorer, og gør på den måde området attraktivt for erhvervslivet. Vollsmose har et stykke igen, men er flot på vej til at bryde den negative spiral, og komme væk fra den ghettolignende tilstand. De to tiltag er gode eksempler på, hvordan de redskaber, regeringen har stillet til rådighed, er blevet brugt til at tilføre områder, der står ensidige og stagnerede hen, mangfoldighed, liv og dynamik. Men vi skal videre endnu. Jeg håber, at mange flere af landets kommuner vil følge trop og benytte sig af de gode muligheder, der er for at bekæmpe ghettoisering. På lang sigt bliver vi alle berigede af at bo side om side med folk, der er forskellige fra os selv.