EMNER

Gid mange flere ville tage del i glæden

HVERDAGSANDAGT:Just som du er på vej hjem fra arbejde eller har gjort dine indkøb, kommer du i tanker om, at det er torsdag. I Budolfi kirke i Aalborg holdes hver torsdag eftermiddag kl. 16.30 en lille kort andagt, en fyraftensgudstjeneste eller meditationspause. I løbet af 20 minutter kan enhver få en god oplevelse som afslutningen på dagen. I kirken bliver du budt velkommen med orgelmusik. Kirkerummet fyldes af de dejligste toner, og du bliver stemt til andagt. Den fungerende præst fremsiger den gode velkomst- og fredshilsen: "Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus." Nu er vi i godt selskab. Vi hører et lille bibelord, hvortil præsten senere vil knytte nogle tanker, i dag det fortrøstningsfulde ord af Jesus som hyrden, der forlader de 99 får for at lede efter det ene, som var bortkommet. Dagens første salme var K.L. Aastrups "Hvad mener I om Kristus, hvis Søn er han?" Det kunne vi så tænke over, mens præsten lod bibelordet følge af nogle uddybende ord, som han lod handle om den unge Peer Gynt, som forlod sin elskede Solveig og drog ud i verden. Han ville dyrke friheden og levede efter mottoet: "Trold, vær dig selv nok!" Men han havde vanskeligt ved at finde sin identitet. Han havde dyrket friheden, men fandt, at han havde ingen kerne. Ét stede havde han hjemme, i sin elskede Solveigs kærlighed. Præstens ord sluttede med et amen og fulgtes af flere gode toner fra orglet. Præsten bad herefter for på Fadervor og lyste den aronitiske afskedsvelsignelse. Sidste salme indeholdt bl.a. de bedende ord: "Knus selv mit hjertes stene" og "Hold mig på dine veje! Inden vi gik ud af kirken i håbet om at være bønhørt, lagde vi igen øre til blid orgelmusik. Hvor er jeg glad for, at jeg deltog i den hverdagsandagt. Jeg vil ønske, at mange flere ville få del i en sådan glæde. Fortvivl ikke; du er velkommen næste torsdag!