Naturkatastrofer

Gidsel i strid om forsikring

En familie ved Løgstør føler sig ladt i stikken, efter at en storm for halvandet år siden væltede deres nykøbte gårds tilbygning.

Ruinen af bygningen er farlig. Alligevel har en strid om forsikring ladet den ligget siden februar 2007 til ærgrelse for Søren Skov, Lykke Calvillo og deres 10 måneder gamle datter. Foto: Claus Søndberg

Ruinen af bygningen er farlig. Alligevel har en strid om forsikring ladet den ligget siden februar 2007 til ærgrelse for Søren Skov, Lykke Calvillo og deres 10 måneder gamle datter. Foto: Claus Søndberg

Hver dag ser de den stå ved siden af stuehuset som et monument over brudt tillid. Bygningen, der skulle gøre deres nye liv komplet, er raslet sammen til ruiner, som ingen vil tage ansvaret for. Aarsvej 50 lidt syd for Løgstør var ellers udvalgt med omhu af Søren Kristensen og hustruen Lykke Calvillo for to år siden. En smuk trelænget gård, der passede til deres forestillinger om, hvordan en ramme for deres familie skulle se ud. Gården var gjort komplet af forgængerne et års tid før salget, da de fik en fjerde længe muret op af en lokal murermester. Her var der garage og gildesal. Men så kom januarstormen for halvandet år siden. - En af murene flækkede nærmest, og huset led stor skade under stormen. Så vi kontaktede vores forsikringsselskab, så vi kunne få dækket stormskaden, fortæller Søren Kristensen. Forsikringen havde de overtaget med ejendommen, fortæller han. Ingen dækning Der kom også en vurderingsmand ud, men hans konklusion var overraskende for familien: Ganske vist var det nok stormen, der havde væltet muren. Men konstruktionen var lavet forkert, og så dækkede policen om stormskade ikke, lød meldingen. Familien mener også, at der må være en fejl i muren. Det mener den dog ikke burde være afgørende for forsikringsselskabet: - Efter hvad vi har hørt, så plejer forsikringsselskaber at ordne tingene for kunderne og så derefter selv føre sag for, om de skal have en del af deres penge tilbage der. Men selskabet har været umuligt at snakke med om det, siger Søren Kristensen. Brokker må ikke flyttes Et er, at familien har mange penge i klemme og har haft det i halvandet år uden afklaring. Noget andet er, at de siden stormen har boet ved en stadigt voksende ruin. - Vi fik at vide, at vi ikke må røre så meget som en mursten, hvis vi vil have erstatning. Så det har vi ikke gjort. Men huset tager hele tiden mere skade, siger familiefaren. En af de tilbageværende mure har længe stået og svajet lidt. Først den ene vej, så den anden vej. Under kulingen sankthansaften i år, besluttede den sig endelig og faldt helt sammen. Beredskabsstyrelsen kom siden ud og væltede resten, så en nærliggende dagplejer ikke kom i farezonen. - Der flyver også jævnligt tagplader af. Derfor har vi fået lavet en hundegård til vores to hunde. Og vores 12-årige pige har forbud mod at lege derovre og tage kammerater med hjem, hvis de skal være udenfor, lyder det. Hjælp på vej Også familiens ferier har ulykken grebet ind i. Da stormen brød løs i januar for halvandet år siden, stod deres ellers flittigt brugte campingvogn på gårdspladsen mellem de fire længer. Der har den stået siden. - Vi kan jo ikke få den ud uden at fjerne murbrokkerne, siger Søren Kristensen. Nu er der imidlertid - omsider - hjælp på vej. En uvildig synsmand har netop fået papirer på sagen tilsendt af retten på opfordring af familiens advokat. - Forsikringsselskabet mener ikke, at det er forpligtet til at dække skader, der er opstået som følge af konstruktionsfejl. Om der er fejl, er vi nu ved at få afgjort, siger familiens advokat gennem det sidste halve år, Torben Haldrup, Løgstør. Han ønsker i øvrigt ikke at kommentere selskabets udlægning af sagen. Tre års venten Synsmandens vurdering og rapport er så vægtig, at den accepteres som bevismateriale i den videre sagsbehandling. Når den kommer, kan familien omsider få lov til at rydde op i ruinen. Synsmanden - en civilingeniør fra Vendsyssel - er på forhånd accepteret af både tømrer og murermester, oplyser Torben Haldrup. Ingeniøren skal nu finde en dato, hvor han kan besigtige ruinen sammen med håndværkerne. Hvornår synet holdes, kan der dog ikke siges noget om endnu. Efter hvad familien har fået oplyst, kan der gå op mod tre år mere, før sagen er endeligt afgjort.