Gift for erhvervsliv

For en lille, åben økonomi som den danske, der baserer en stor del af sin økonomi og velfærd på eksport, er det helt afgørende, at der er gode rammevilkår for danske virksomheder.

Den finanslov den røde regering har fremlagt, er ikke med til at hjælpe Danmark ud af krisen, nærmere tværtimod. Regeringens finanslovsudspil har varslet skatte- og afgiftsstigninger på fem milliarder kroner. Et eksempel er femdoblingen af NOx-afgifterne, der vil svække mange danske virksomheders konkurrenceevne og stille dem dårligere i den globale konkurrence. Danmark ligger i forvejen langt over EU-gennemsnittet, når det kommer til afgifter og beskatning af virksomheder - finanslovsudspillet vil derfor ikke gavne danske virksomheder. Ved nøjere eftersyn af finansloven er der en klar overvægt af initiativer, der hæmmer den økonomiske vækst. Dansk erhvervsliv har således i flere år påpeget, at den største udfordring for økonomisk vækst og jobskabelse i Danmark er vores høje omkostningsniveau. Det er derfor helt uforståeligt, at den røde regering har valgt netop at hæve skatter og afgifter og dermed øge omkostningsniveauet. Regeringen virker virkelighedsfjern, når man svækker en af grundpillerne for en solid samfundsøkonomi, nemlig Danmarks konkurrenceevne. Regeringen har ordineret den forkerte medicin. I en tid, hvor verdensøkonomien er præget af krise og mismod, bør man skabe optimisme og tillid, ikke nye afgifter og utryghed. Virksomhederne har i en krisesituationen ikke brug for at blive underkastet nye begrænsninger og restriktioner - den røde regerings politik er ren gift for dansk erhverv og dets muligheder for indtjening.