Frederikshavn

Gift i græsplænen og væltet stakit

Hein­rich Papes kone døde sid­ste år. Sam­ti­dig har han fået nok af stri­den med ud­le­je­ren, og nu har han ta­get kon­se­kven­sen. Hein­rich Pape flyt­ter og har net­op fået lej­lig­hed i Asaa. I fredags var Heinrich “på besøg” i sin gamle bolig for at pakke noget værktøj.foto: caRl th. poul­sen

Hein­rich Papes kone døde sid­ste år. Sam­ti­dig har han fået nok af stri­den med ud­le­je­ren, og nu har han ta­get kon­se­kven­sen. Hein­rich Pape flyt­ter og har net­op fået lej­lig­hed i Asaa. I fredags var Heinrich “på besøg” i sin gamle bolig for at pakke noget værktøj.foto: caRl th. poul­sen

PRÆSTBRO:Udlejer Jan Christiansen mener, at Henrich Pape har misligholdt sin forpligtelse som lejer. Han har betalt en al for billig husleje og vil ikke betale mere, lyder det fra udlejeren. Derfor har Jan Christiansen bestemt, at Heinrich Pape kun må bruge en vis del af huset. Haven, baggangen og fyrrummet må han for eksempel ikke benytte. - Alle forpligtigelser er overholdt, og der er tale om ren chikane, lyder det derimod fra Heinrich Pape. Jan Christiansen er blevet meldt til politiet, for Heinrich Pape er ikke i tvivl om, at udlejeren både har hældt gift i græsplænen, er brudt ind i huset, har væltet et stakit og har smidt affald i haven. Beskyldninger om gift og indbrud benægtes af Jan Christiansen.