Giftdepot svækker Danmarks miljøprofil

Hanstholm, onsdag /ritzau/ Danmarks høje profil på miljøområdet stemmer dårligt med statens blanke afvisning af at rydde op på det snart 50 år gamle giftdepot ved fabrikken Cheminova på Harboøre Tange, lyder det fra flere sider. Formanden for Danmarks Fiskeriforening, Thorkild Førby, siger at depotet er "en skamplet for Danmark, når vi samtidig har høj cigarføring på miljøområdet". - Det er utroligt, at sagen bliver kvalt i systemerne efter så mange undersøgelser og rapporter, siger Thorkild Førby, Hanstholm, omkring 50 km nord for giftdepotet. Giftdepotet ligger på statens areal ved Vesterhavet, og staten har været med til at fylde depotet med stærkt giftige kemikalier, som siver ud i grundvandet og Vesterhavet. Trods tidligere oprydning og afskærmning har depotet med insekt- og ukrudtsmidler været utæt de seneste tre år. Fiskeri og badning er forbudt i området. Professor dr.jur. Ellen Margrethe Basse, Århus, er enig med fiskerformanden i, at det "ville klæde staten" at rydde op på sin egen grund. Danmark har desuden underskrevet internationale regler, som skal beskytte fuglelivet og naturen i øvrigt, påpeger hun. Sagen er imidlertid formentlig ikke grov nok til, at nogen kan vinde over staten i en retssag om overtrædelse af Ramsar-konventionen om vådområder, EU's fuglebeskyttelsesdirektiv og EU's habitatdirektiv, som skal sikre områder for dyr og planter. Ellen Margrethe Basse skrev et notat for Ringkjøbing Amt, da den tidligere miljøminister Svend Auken (S) truede med, at amtet skulle betale. Hun mener ikke, at amtet har hverken ret eller pligt til at rydde op i noget, der i øvrigt på alle måder er etableret af andre. Miljøstyrelsen skrev i 2001, at fuglene i området har det godt nok. For mennesker og drikkevand er der heller ikke nogen fare fra giftdepotet ifølge de undersøgelse, som amtet har foretaget de seneste par år. Miljøminister Hans Chr. Schmidt (V) mener, at ansvaret for depotet klart ligger hos amtet ifølge jordforureningsloven fra 1996. Ministeren og amtsborgmester Knud Munk Nielsen (V) skal mødes om sagen efter sommerferien. - Det er dybt utilfredsstillende, at der ligger en forurening og siver til havet i et omfang, som man både kan måle og lugte, skriver amtsborgmesteren i et brev til sin partifælle i regeringen. Udsivningen handler om næsten 5 ton nedbrydningsstoffer og 52 kg pesticider hvert år, står der i brevet fra 18. juni. Cheminova, som ejes af Aarhus Universitets Forskningsfond, fik i 1987 dom for ikke at have ansvar for depotet, hvor også det tidligere landbrugsministerium har deponeret gift. /ritzau/