EMNER

Gifteklare landmandsdøtre må snart betale selv

Snart er der ikke flere økonomiske håndsrækninger til brudeudstyr for landmandsdøtre fra den tidligere Skørping Kommune. Inflationen har indhentet Nicolai Nissens legat fra 1934

En økonomisk håndsrækning på 1000 kroner til indkøb brudeudstyr har gennem tiderne hjulpet mange landmandsdøtre. Arkivfoto Claus Søndberg

En økonomisk håndsrækning på 1000 kroner til indkøb brudeudstyr har gennem tiderne hjulpet mange landmandsdøtre. Arkivfoto Claus Søndberg

Hvorfor en læge for snart 80 år siden besluttede sig for at bemidle andre efter sin død vides ikke i skrivende stund. Men et faktum er det, at læge Nicolai Nissen 28. juni 1934 oprettede et legat med navnet Læge Nicolai Nissens Hedeselskabslegat for husmandsdøtre fra Bælum og Omegn. Mange år senere 1. august 1979 ændres fundatsen af byrådet i Skørping, som på det tidspunkt bestyrer legatet. Siden har legatet båret navnet Læge Nicolai Nissens legat for landmandsdøtre fra Skørping Kommune. Grundkapitalen er i 1979 på 40.000 kroner, og renterne af det, skulle hvert år udbetales i portioner af 1000 kroner til indkøb af brudeudstyr. Nicolai Nissen er ikke alene. - I den tidligere Skørping Kommune er der flere af den slags legater, hvor borgere har ønsket at efterlade noget til en bestemt gruppe mennesker eller en institution, fortæller Pernille Bay Pedersen. Hun arbejder i fællessekretariatet i Rebild Kommune, men inden kommunesammenlægningen forsøgte hun at få overblik over de mange fonde og legater i Skørping Kommune. Tager ikke højde for inflation Grundidéen i et legat eller en fond er, at der indbetales en grundkapital, som ikke må røres. Indtægterne i form af renter udbetales herefter i portioner til det formål, som stifteren har ønsket gennem legatet eller fondens fundats. En grundkapital på for eksempel 40.000 kroner som i tilfældet med brudeudstyrslegatet, tager imidlertid ikke højde for, at penge ikke bliver ved med at være, hvad de har været. Gennem årene udhuler inflationen langsomt grundkapitalens værdi. - Det vil tage 10-20 år, inden der overhovedet kan udbetales en legatportion på 1000 kroner, og så giver det ikke meget mening mere, fortæller Pernille Bay Pedersen. I en skrivelse fra Civilstyrelsen 24. februar 2010 fik Rebild Kommune tilladelse til at nedlægge legatet. Men det betyder ikke, at legatet så bare ophøre med at eksisterer fra den ene dag til den anden. - Man skal hele tiden holde sig for øje, at legatstifterens ønske skal respekteres til den sidste øre er uddelt efter stifterens hensigt. Der kan stadig søges En godkendelse fra Civilstyrelsen til at nedlægge et legat betyder, at bestyrelsen får lov til at udbetale grundkapitalen. I tilfældet med Nicolai Nissens legat til landmandsdøtre fra Skørping Kommune er der 25.000 kroner tilbage, som altså skal uddeles i 25 portioner af 1000 kroner til indkøb af brudeudstyr, inden legatets grundkapital er brugt. Det kan tage et par år, og derfor kan legatet også stadig søges. Ansøgningsfristen er 8. august 2011.