EMNER

Gifteplaner for tre menighedsråd godkendt

Alle fremmødte medlemmer til tre særskilte menighedsrådsmøder bakker op om fusion til december

Sog­ne­præst gen­nem de sid­ste 18 år i de tre kir­ke­sog­ne Sten­ild, Gryn­de­rup og Rør­bæk, Her­luf S. Chri­sten­sen, fik for et år si­den idé­en til en sam­men­læg­ning. Ar­kiv­fo­to: LARS PAU­LI

Sog­ne­præst gen­nem de sid­ste 18 år i de tre kir­ke­sog­ne Sten­ild, Gryn­de­rup og Rør­bæk, Her­luf S. Chri­sten­sen, fik for et år si­den idé­en til en sam­men­læg­ning. Ar­kiv­fo­to: LARS PAU­LI

NØRAGER:Sognepræst Herluf S. Christensen og de tre menighed for Stenild, Grynderup og Rørbæk kirkesogn møder fuld opbakning blandt sognebørnene til deres anbefaling af et forslag om at blive sammenlagt til et fælles råd til december. Medlemmerne af folkekirken i de tre sogne har netop været indbudt til tre særskilte menighedsrådsmøder på samme aften, hvor hele spørgsmålet om fordele og ulemper ved en fusion blev gennemgået nøje. - Alle steder var der fuld opbakning ved den afsluttende skriftlige afstemning om spørgsmålet, forklarer sognepræst Herluf S. Christensen. Han har virket i de tre kirkesogne de sidste 18 år og stod for et år siden bag forslaget om en sammenlægning. Efterfølgende har en arbejdsgruppe med to repræsentanter fra hvert af de tre menighedsråd arbejdet videre med forslaget for blandt andet at afdække fordele og ulemper ved at lægge de tre råd sammen i en helt ny bestående af ni medlemmer. Flest fordele ved fusion Formålet med en sammenlægning har fra præstens side været at opnå en række oplagte fordele. Der er nemlig en række ulemper ved den nuværende form med tre selvstændige råd. De har nemlig som en af deres vigtigste opgaver at være arbejdsgivere for al kirkens personale, og flere af de ansatte har derfor i øjeblikket flere menighedsråd som arbejdsgivere. På samme tid forventer sognepræsten, arbejdsgruppen og de tre menighedsråd, at der også administrativt vil være besparelser, blandt andet ved indkøb af fælles materiel til kirkegårdsarbejdet. I Rørbæk mødte der 12 personer op til menighedsrådsmødet inklusiv de seks medlemmer af det nuværende menighedsråd. I Grynderup 13 og i Stenild Forsamlingshus 20. Det giver sammenlagt 45 de tre steder eller 27 personer uden for menighedsrådet. Direkte adspurgt havde sognepræst Herluf S. Christensen gerne set et større fremmøde. - Det ville have været dejligt i så vigtigt et spørgsmål, men flere jeg har talt med gav udtryk for at de via vores uddelte fælles folder omkring sammenlægningsplanerne som optakt til de tre møder havde fået svar på alle deres spørgsmål og derfor ikke følte trang til at deltage i selve menighedsrådsmøderne, fortæller Herluf S. Christensen. Dispensation nødvendig Kirkeministeriet har selv i en nylig udgivet rapport anbefalet sammenlægninger af menighedsråd i små sogne. Som noget helt specielt ønsker de tre menighedsråd i Stenild, Grynderup og Rørbæk tre repræsentanter fra hvert kirkesogn i det nye fælles menighedsråd. Det kræver en særlig dispensation, som Herluf S. Christensen nu vil sende en ansøgning af sted om til Kirkeministeriet her i januar måned. - Den vil dog i første omgang blive sendt til provstiudvalget og biskoppen, der skal udtale sig i sagen inden ansøgningen ender hos kirkeministeren. Hvornår vi eventuelt kan forvente en dispensation kan jeg derfor ikke give et konkret bud på, erklærer sognepræsten. 11. november er der menighedsrådsvalg i hele landet, og efter planen skal de ni medlemmer af det nye fælles menighedsråd være klar til at tiltræde første søndag i advent.