Giftigt slam skal fjernes fra Sæby Havn

Fortidens synder kræver stort gravearbejde

SÆBY:Midt i marts måned går maskinerne i stilling på havnen i Sæby. Opgaven lyder på at fjerne mellem 6000 til 7000 tons slam fra bunden af havnen. Havnefoged Birger Isaksen oplyser, at miljøkrav kræver, at bunden bliver renset for det giftige stof TBT, der kommer fra bundmaling på skibe. Der er dog mest tale om fortidens synder, idet man forlængst har fjernet giftstoffet i malingen. Sidste gang bunden blev renset i havnen fandt man 221 gram TBT ud af 5000 tons slam, så det er altså ikke de store mængder, der bliver fundet. Det er til gengæld dyrt at fjerne slammet. Sæby Kommune oplyser, at prisen for arbejdet ligger på 630.000 kroner - penge som allerede er blevet afsat i budgettet. Efter opgravningen bliver slammet kørt i depot i Frederikshavn, hvor det dækkes til. Birger Isaksen regner med, at arbejdet på havnen vil vare i 14 dage.