Giftstoffer truer indeklima

TIDLIGERE RENSERIER giver store problemer. En af de alvorlige forureningsager, som Region Nordjylland arbejder med, drejer sig om denne grund på Mors. Helt ned i 14 meters dybde er der fundet forurening med klorerede opløsningsmidler, og afværgeforanstaltningerne bliver omfattende.

TIDLIGERE RENSERIER giver store problemer. En af de alvorlige forureningsager, som Region Nordjylland arbejder med, drejer sig om denne grund på Mors. Helt ned i 14 meters dybde er der fundet forurening med klorerede opløsningsmidler, og afværgeforanstaltningerne bliver omfattende.

NORDJYLLAND:Afværgeforanstaltningerne i forbindelse med forurenet jord ved to boligejendomme på Mors er så omfattende, at opgaven i år næsten vil sluge en fjerdedel af Region Nordjyllands budget til bekæmpelse af forurenede grunde. Ejendommene ligger ved et tidligere renseri. Indsatsen mod den type forurening, hvor konsekvenser for indeklimaet i boliger kan være store, har meget høj prioritet i regionens indsatsplan for jordforurening. - I de to boliger har vi konstateret forholdsvis høje værdier af klorerede opløsningsmidler, og det kan være alvorligt for indeklimaet, fortæller civilingeniør Ann Steen Jensen, der er sagsbehandler på jordforureningssager i Region Nordjylland. I den indsatsplan, som regionen skal lave hvert år, er afværgeforanstaltningerne ved den tidligere renserigrund på Nykøbing Mors vigtig. - Det, vi i planen giver høj prioritet, er indsatsen på grunde, hvor der kan være fare for indeklimaet, eller hvor der kan være en risiko for grundvandet. Her er det vigtigt, at der bliver gjort noget, og derfor er det også på den type grunde, vi bruger forholdsvis mange ressourcer. Afgørende for os er at søge at sikre hensynet til borgernes sundhed, siger kontorchef Kenn Bloch Mortensen, Region Nordjylland. Grundene på Mors er med på en liste med ca. 20 grunde, hvor regionen har sat afværgeprojekter i gang. Ud over det bliver der 12 steder sat nye udvidede forureningsundersøgelser i gang. Det er lidt færre end sidste år. Forklaringen er, at nogle af de nye projekter er økonomisk tunge, samtidig med at der allerede kører en lang række afværgeprojekter, der fortsat tager en del af midlerne på budgettet. Budget på 8,5 mio. kr. Regionens samlede budget til bekæmpelse af forurenede grunde er i år på 8,5 millioner kroner. Det er uændret i forhold til 2009. I planen for i år er der en håndfuld nye afværgeprojekter. Det drejer sig bl.a. om en grund i Hals, hvor der tidligere har været tjæreplads. I Hornum har en olietank ved en villa forurenet under boligen, hvorved olieprodukter påvirker indeklimaet. Et tidligere renseri i Hobro og en olieforurening i Overlade er også med på listen over afværgeforanstaltninger. I planerne er man meget opmærksomme på tidligere renserier. Således omfatter listen over nye udvidede forureningsundersøgelser tre tidligere renserier i Aalborg og to i Frederikshavn. Indsatsen ved tidligere renserigrunde består både i at fjerne jord og i at etablere dræn. - På renserigrunden på Mors er der konstateret forurening helt ned i 14 meters dybde. På de to berørte ejendomme fjerner vi jord ned til tre meters dybde. Men det er ikke muligt at fjerne al den forurenede jord. Derfor bliver der lavet dræn omkring de to boliger. På den måde kan forurenede dampe ledes væk fra boligerne, fortæller Ann Steen Jensen. I år har regionen planlagt 250 orienterende undersøgelser. Det er undersøgelser, der skal afklare, om grunde er forurenede og dermed skal med i kortlægningen af forurenede grunde. I Nordjylland er der omkring 5000 grunde, hvor der er mistanke om forurening, men hvor spørgsmålet om omfanget stadig er uafklaret.