EMNER

Gigantisk suppedas

Ang. ”Storm, strategi og skat” ("EU nu" af medlem af EU-Parlamentet, Ole Christensen (S) 14.3.):

Der er da sikkert mange, der synes, at Ole Christensens breve fra Strasbourg, som sendes til avisen, er spændende læsning, selv om substansen er tynd. EU-Parlamentets sympati for øen Madeiras befolkning er smuk, endskønt resolutionen om økonomisk støtte i forbindelse med naturkatastrofen tyder på at blive et begrænset tiltag. Det ville være på sin plads, at forhandlingerne om planerne for de konkrete mål i den nye resolution vedrørende EU’s 2020-strategi, Lissabon-strategien, EU som den mest konkurrencedygtige region i den nye verdensorden, blev præciseret for os danske borgere, der er tvangsunderlagt Lissabon Traktaten. Skat på transaktioner. "En sådan skat kan være med til, at rene spekulanter betaler lidt mere for deres grådighed.” ”Så der kommer penge i statskasserne”. Og i EU-kassen. Javist er det ”grådige spekulanter, der i høj grad bærer skylden for den finansielle og økonomiske krise” – hvem disse grådige personer så er, og hvor i hierarkiet, de er placeret, uddybes ikke nærmere! Her undlader O.C. at omtale følgevirkningerne af omtalte skat, som er, at bankerne naturligvis lader regningerne gå videre til de handlende, der så giver Sorteper videre til forbrugerne. I virkeligheden er denne af EU dikterede skat kun begyndelsen af, at EU bliver en ekstra skatteopkrævende instans. EU begynder med små skatter på internationale finanstransaktioner – vel egentlig et brud på princippet om fri handel i EU. Så sætter de efter behov taksten op. I øjeblikket overvejer EU også en skat på 10 euro pr. ton CO2, der slippes ud – baseret på løgnen om global opvarmning forårsaget af CO2, den mest harmløse og livsvigtige luftart i verden. Årsag: At skaffe EU flere penge til Euromediterrainen projektet og til opbygning af Europahæren. En militær udrykningsstyrke til at sætte ind mod EU-borgerne, efterhånden som uroen over den finansielle krise og uroen over importen af også afrikanske arbejdstagere, samt uroen over, at den frie indvandring fra Nordafrika og Mellemøsten breder sig med økonomisk udplyndring og fortsat islamisering til følge. (Den frie indvandring … indgår i aftalen i Euromed-aftalen.) Dette efter Ole Christensens opfattelse retfærdige forslag om skat på finansielle transaktioner er intet mindre end begyndelsen til finansieringen af den diktatoriske EU-superstat via forbrugerpriserne. Dette tyveri er næsten umuligt at gennemskue – keine hexerei, nur behändigkeit! Det er begyndelsen til en verdensvaluta. Denne Tobin skat på internationale finanstransaktioner foreslås globalt indført til sommer (Gordon Brown) og vil blive behandlet i G20 http.//www.youtube.com/watch?v=UGaMbEUMB_E&feature=player_embedded Det må siges, at det slet ikke stemmer overens med EU’s principper om frihandel. Men ”en ræv har jo flere udgange”. Grådige magtsyge politikere og finansfolk i det skjulte har ved hjælp af løgne og fortielser, behændighed og propaganda i forbindelse med folkeafstemninger eller mangel på samme trukket EU-medlemslandene ind i den gigantiske suppedas, som EU NU fremstår som.