Gigantisk underskud på ARoS

Danmarks mest fremgangsrige kunstmuseum de seneste år, ARoS i Århus, har trods overvældende besøgstal et stort underskud på regnskabet for andet år i træk. Derfor ønsker museet nu det offentlige tilskud hævet permanent med omkring otte mio. kr. årligt. Paradokset skyldes ifølge museets direktør, Jens Erik Sørensen, at udgangspunktet for ARoS fra starten var forkert, og at museet fra starten blev overhalet af sin egen succes. - Vi har et årligt besøgstal på 340.000 gæster. Da museet blev åbnet, satsede vi på 150.000 gæster. Dermed har forudsætningerne ændret sig, uden at den offentlige støtte fra stat, amt og kommune er øget. Vi får i dag 18 mio. kr. i tilskud. Men behovet er syv-otte mio. kr. højere, siger han. Det er udgifterne til varme, personale, sikkerhed og opsætning af udstillingerne, der på grund af stor tilstrømning er blevet større end ventet. Allerede i museets indvielsesår i 2004 gjorde han politikerne opmærksom på, at museets succes betød et hul i regnskabet. Det første år endte ARoS da også med et underskud på godt seks mio. kr. Det nyeste regnskab for 2005 viser trods besparelser og to forhøjelser af billetprisen igen et stort minus, denne gang på 3,9 mio. kr. Det svarer til omkring ti pct. af budgettet på 40 mio. kr.