Gigantium bliver håndbold-arena

Politikere positive over for udbygning af hal og for løsning af støvproblem

AALBORG ØST: Gigantium kan i forbindelse med en større investering i idræts- og kulturcentret også blive håndboldarena. Det er en plan, som centrets bestyrelse samt byrådets politikere overvejer. Samtidig skal de støvproblemer, der har været i hallen, løses, og der skal ske en forbedring af bl.a. toiletforholdene. Bestyrelsen for Gigantium taler om en opdatering af centrets store hal for i alt 7,2 millioner kroner. Selv om der de seneste år har været sparetider for Aalborg Kommune, så er der stor politisk velvilje over de planer, som bestyrelsen for Gigantium lægger frem. En realitisk mulighed er, at kommunen bidrager med omkring halvdelen af beløbet. Byrådets skole- og kulturudvalg drøftede planerne på sit seneste møde i forbindelse med en diskussion om næste års budgetlægning. Den endelig beslutning om, hvorvidt kommunen skal bidrage med en investering på 3,5 millioner, bliver først truffet, når byrådet om to-tre måneder lægger budget for 2004. En af de nye muligheder er, at flere håndboldklubber har henvendt sig til Gigantium med henblik på at få Storhallen ved centret som håndboldarena. Her kan en investering på lidt over to millioner kroner sikre, at der bliver skabt plads til 4000-5000 håndboldtilskuere. - Jeg mener, at vi skal lave en langsigtet vurdering. Selv om kommunen på andre områder har gennemført besparelser, så mener jeg, at det vil være en dårlig forvaltning af den store investering i Gigantium, hvis vi ikke gør noget nu. Gigantium har stor betydning for Aalborg Øst, og jeg synes, at det ville være ærgerligt, hvis centret på et tidspunkt løb ind i økonomiske problemer og måske blev solgt til et eller andet forretningsformål, siger Thomas Kastrup-Larsen (S), der er magistratsmedlem og medllem af byrådets skole- og kulturudvalg. Efter hans opfattelse vil en investering i Gigantium give nogle ekstra muligheder, der kan forbedre idræts- og kulturcentrets økonomi. Et af de store problemer i Gigantium har været støvproblemer. Generne opstår i forbindelse med fodbold på tæppet af kunststofgræs. Her bliver sandet hvirvlet støv op, men her har Dansk Boldspil Union henvendt sig med et nyt sandprodukt, der er på vej ind på markedet. Fjernelse af det nuværende sand samt afprøvning og pålægning af det ny materiale er vurderet til at ville koste 1,2 milion kroner. Forbedring af toilet og lysfaciliteterne i Gigantium er vurderet til at ville koste et par millioner kroner. Gigantium regner med selv at kunne bidrage med omkring halvdelen af den samlede investering. Her har den erhvervsdrivende fond, der driver Gigantium, penge til overs fra det projekt for et vandkulturhus, der sidste år blev opgivet.