Fodbold

Gigantium truet af råddenskab

Vanding af fodboldbane kan på sigt ødelægge tagkonstruktionen

AALBORG:Når ledelsen og bestyrelsen for Gigantium i Aalborg Øst foreslår kommunens politikere at investere mange millioner i en ændring af storhallen, er det fordi de ikke rigtigt kan se anden udvej. Henvendelsen kommer på trods af, at Gigantiums økonomi er ganske sund. Hallen er pænt booket op, og der er plustal på bundlinjen. Problemet er, at hallen er dømt sundhedsfarlig til indendørs fodbold, fordi det sand, der er drysset ud over det kunstige græstæppe, skaber støv. Gigantium har i første omgang løst problemet ved at vande grundigt, så det ikke støver mere. Til gengæld stiger luftfugtigheden gevaldigt, og på længere sigt er der risiko for at tagkonstruktionen rammes af råddenskab og skimmelsvampe. - Løsningen med at vande er uholdbar på længere sigt, og vi kan heller ikke som ansvarlig ledelse og bestyrelse sidde embedslægens vurdering overhørig. Derfor har vi været nødt til at foretage os noget, og vi har altså valgt at komme med et konstruktivt oplæg til byrådspolitikerne, forklarer Helge Søgaard, der har været direktør i Gigantium siden starten for fire år siden. Han stopper 1. februar for at tiltræde jobbet som turistchef i Aalborg. Bestyrelse og ledelse har ganske enkelt ikke kunnet se nogen varig løsning på støvproblemet. - Der findes godt nok en anden type kunstgræs, hvor der anvendes gummigranulat i stedet for sand. Men dette gummigranulat er ikke godkendt af brandmyndighederne til indendørs brug, siger Helge Søgaard. Han regner med, at vandingen fortsætter til slutningen af indeværende indendørs fodboldsæson. Altså hen i marts. - Men så er det nok også slut med at benytte hallen til fodboldtræning, selv om interessen i modsætning til tilsvarende haller rundt om i landet er ganske stor hos os, konstaterer direktøren. De øvrige overdækkede fodboldbaner, som Dansk Boldspil Union var med til at etablere for nogle år siden, går alle skidt. Blandt andet er en tilsvarende hal i Århus gået i betalingsstandsning. På den baggrund er Helge Søgaard da også en lille smule stolt over, at Gigantium i Aalborg har kunnet præstere stigende overskud år, selv om der samtidig er investeret ret meget i nødvendigt inventar. - Fodbolden udgør en væsentlig del af vore samlede aktiviteter og er dermed naturligvis også en vigtig del af økonomien. Interessen for at benytte hallen til træning er usvækket, og de klubber, der benytter den, vil med garanti ærgre sig. Udover fodbolden har Gigantium været brugt til markeder, koncerter og andre større arrangementer, hvor der er brug for et lokale, som kan rumme flere tusinde mennesker. Bestyrelsens forslag går ud på at investere i yderligere isolering, varmeanlæg, ventilation, en scene, flytbare skillevægge, flere tribuner, omlædningsrum og bedre cateringfaciliteter for i alt 30 millioner kroner. Det vil øge anvendelsesmulighederne væsentligt, når det er slut med fodbold i den store hal. Blandt andet vil der ved hjælp af skillevægge kunne indrettes, hvad der svarer til seks almindelige idrætshaller i den store hal.