Gigtforening presser på for godkendelse

Slidgigtpatienter venter på accept fra Lægemiddelstyrelsen

Gennem to år har Gigtforeningen presset på for at få Lægemiddelstyrelsen til at godkende midlet glucosamin, men der er intet sket, og det er man grundigt træt af i Gigtforeningen. Tværtimod overvejer Lægemiddelstyrelsen, om salget af glucosamin som fodertilskud til dyr skal forbydes, så stoffet helt forsvinder fra markedet. Glucosamin bruges af mange mennesker med slidgigt, men patienterne er henvist til at købe den veterinære udgave af stoffet, fordi glucosamin hverken er godkendt som regulært lægemiddel eller som naturlægemiddel i Danmark. - Vi har skubbet på for at få Lægemiddelstyrelsen til at lave en overgangsordning og for at få en godkendelse igennem, men der er intet sket, siger direktør i Gigtforeningen Lene Witte. Hun mener, at Lægemiddelstyrelsen "sidder på hænderne". - Man taler så meget om "forbuds-Sverige", men Lægemiddelstyrelsen i Sverige har godt kunnet finde ud at få midlet godkendt efter deres lægemiddellovgivning, siger Lene Witte. I 2001 skrev Dagens Medicin, at den første langsigtede undersøgelse af glucosamin sulfat havde vist, at stoffet virker, og at der er langsigtede fordele ved at bruge det. Afprøvningen foregik ved Liege Universitetet i Belgien, og har været offentliggjort i Lancet. Glucosamin, der udvindes af rygskjolde fra krabber, er faldet ned i en sprække i det danske sundhedssystem. Fødevaredirektorat har givet afslag på at godkende stoffet som kosttilskud, der per definition er stoffer, man kan mangle i forbindelse med den daglige kost. Lægemiddelstyrelsen vil ikke godkende det som naturlægemiddel. Og helsekostvirksomhederne magter ikke at bære de omkostninger, som er forbundet med at få glucosamin godkendt som et egentlig lægemiddel mod slidgigt. Berlingske Tidende skrev tirsdag, at producenterne helt må stoppe salget af glucosamin, hvis myndighederne vurderer, at der er tale om et lægemiddel i forklædning. De perspektiver opfattes som dårligt nyt på den veterinære front, hvor der kun er positive meldinger om brugen. - Jeg synes, det vil være forfærdeligt, hvis stoffet bliver fjernet, siger dyrlæge og veterinær konsulent i Kattens Værn Tom Kristensen, Skovlunde. Han oplyser at glucosamin blandt smådyr traditionelt har været mest anvendt til hunde med ledproblemer, men at det også har vist sig at have effekt på katte med kronisk blærebetændelse. Køb hos dyrlægen Men efter den senere tids medieomtale af glucosamin har dyrlægen også mange henvendelser fra mennesker, som ønsker stoffet til dem selv. - Gigt er en ubehagelig lidelse at gå rundt med, og jeg kan ikke se nogen risikomomenter ved glucosamin, siger dyrlæge Tom Kristensen. Både Dyrlægeforeningen og Dansk Kennel Klub rapporterer også om positive erfaringer med naturmidlet til heste, hunde og katte. Ifølge chefkonsulent i Lægemiddelstyrelsen Karsten Jørgensen kan glucosamin ikke godkendes som naturlægemiddel, fordi der er tale om et stof, som er fuldstændig isoleret fra udgangsmaterialet og dermed ikke omfattet af definitionen på et naturlægemiddel. Den anden mulighed, at få glucosamin godkendt som et regulært lægemiddel, indebærer, at en virksomhed skal søge Lægemiddelstyrelsen om godkendelse på baggrund af fremlagt dokumentation for effekt. - Hvis en virksomhed søger og fremlægger den samme dokumentation, som er brugt i Sverige, vil midlet formentlig blive godkendt som lægemiddel, men ingen har søgt om at få glucosamin godkendt som lægemiddel herhjemme, siger Karsten Jørgensen til Ritzau. /ritzau/