Mors

Gigtkreds samlede underskrifter

THISTED:Gigtforeningens Thy-Mors Kreds havde onsdag et gadefremstød foran Kvickly i Thisted angående et ønskeligt indgreb fra Forbrugerministerens side for en bedre og mere brugervenlig emballage for en række fødevarer. Mange kender vist det besvær, som det kan være at åbne f. eks. en dåse makrel, en pakke pålæg eller emballagen til medicin. Og enhver kan sikkert nemt forestille sig, at det er meget mere besværligt, ja, i visse tilfælde helt umuligt for vore omkring 700.000 gigtramte medborgere, siger formanden for den lokale gigtkreds, Betty Ringsborg, Thisted. Sammen med den øvrige bestyrelse og med hjælp af Gigtforeningens direktør, Lene Witte, København, indsamledes ca. 400 underskrifter med krav om emballage, der kan åbnes af alle, og de vil blive overrakt Forbrugerministeren på Den Internationale Gigtdag den 12. oktober. Og som en tillægsgevinst fik vi oven i købet 15 nye medlemmer, tilføjer en tilfreds kredsformand.AS