Gigtplejehjemmet får nyt navn

Beboerne og personalet er de samme

Carl Chr. Madsen
carl.christian.madsen @nordjyske.dk
Henning Clausen: Vi er en institution i bevægelse og vi føler at navneskiftet også er med til at cementere det forhold
Aalborg 1. september 2007 06:00

FREDERIKSHAVN: Når man ringer til Gigtplejehjemmet bliver mand mødt med et: Velkommen til Caspershus. Hvis det sker er man ikke kommet galt i byen. Tværtimod! For Gigtforeningen har nu også valgt at trække sig ud af plejehjemsdrift i Frederikshavn, som det er sket med gigtforeningens andre plejehjem rundt om i landet. Og derfor har den selvejende institution, som har en driftsoverenskomst med kommunen om drift af netop plejehjemsdelen valgt at sadle om og finde en ny sparringspartner på den organisatoriske side. Og som udløber af hele dette projekt er navnet altså også ændret. - Egentlig er der meget teknik i det her, siger institutionsleder Henning Clausen. - Vi har længe vidst at Gigtforeningen ønskede at fokusere deres kræfter på andre aktiviteter i og med, at der er udviklet mange nye gigtbehandlingsformer og der dermed ikke er brug for egentlige gigtplejehjem. - Status har jo været at folk med en gigtlidelse havde fortrinsret til en plads på Gigtplejehjemmet. men den passus har været sjældnere og sjældnere i brug. - Derfor tilkendegav Gigtforeningen for to år siden, at de ønskede at trække sig ud - og vi har så siden arbejdet på at finde en ny organisatorisk sparringspartner - og her er valget faldet på Samvirkende Menighedsplejer, som er med i driften af andre plejehjem i Danmark. - Vi er sikre på, at vi har fået gode folk med vigtige holdninger på omsorgsområdet ind i vores bestyrelse og er dermed klar til at række ind i det nye årti, siger Henning Clausen. Bestyrelsen udgøres af Jens Chr. Larsen, Frederikshavn, Lene Thomsen, Frederikshavn, Nina Kjær Jensen, Aalborg og Trier Jensen, Aalborg, der er formand. Desuden har byrådet udpeget Villy Møller, Frederikshavn og Linda Heidemann, Frederikshavn til bestyrelsen. Bruger- og pårørenderådet har udpeget Grethe Thomsen. Omlægningen er godkendt af byrådet og alle er klar til at lægge fra land, for Caspershus er bestemt sejlklar. - Vi er en institution i bevægelse og vi føler at navneskiftet også er med til at cementere det forhold, at vi holder en kurs, der rækker ind i fremtiden, siger Henning Clausen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...