Lønstrup

Gik på grund af manglende tid

LØNSTRUP:Formanden for Lønstrup Fjernvarme, ingeniør Per Pedersen, har nedlagt sit mandat på grund af manglende tid i sit firma. I stedet er valgt tidligere skoleinspektør Børge Christensen. På generalforsamlingen blev også halinspektør Ole Michaelsen valgt ind i bestyrelsen.