Nørresundby

Gildebrødre samles i Aalborg

Denne weekend vrimler det med med-lemmer af Sct. Georgs Gilderne i Aalborg og omegn.

Over 450 danske medlemmer, repræsentanter for diverse spejderkorps, samt landsgildemestrene fra Norge og Sverige er kommet til byen for at holde landsgildeting - altså generalforsamling. Allerede i aften samles de til kammeratskabsaften i Nørresundby Spejdernes nye spejderhus lige neden for Nørresundby Idrætscenter. Samme idrætscenter skal lørdag og søndag danne ramme om landsgildetinget, hvor borg-mester Henning G. Jensen vil byde velkommen på byens vegne. Søndag afsluttes med indsættelse af den nye landsgildeledelse. En gruppe gildebrødre fra Sct. Georgs Gilderne i Aalborg er ansvarlige for tilrettelæggelsen af det omfattende arrangement, som i planlægningsfasen har været i gang siden efteråret 2007.