Gislum/Nyrup føler sig snydt for trafiksikkerhed

PRIORITERING:I dagspressen er der informeret om, at der er fundet yderligere kr. 600.000 til trafikforanstaltninger. Tilfældigvis er der i Aars by et projekt, som lige passer til disse midler - mere eller mindre udenom de prioriteringer, der har været i trafiksikkerhedsplanen. Som landområde med meget store sikkerhedsmæssige trafikproblemer føler vi os igen forbigået. Gislumvej stod længe meget højt prioriteret p.g.a. de mange uheld og den høje hastighed. Vi accepterede, at Blærevej trængte til en alvorlig renovering, og der inde i Aars virkelig var behov for lysreguleringer på Hobrovej. Vi blev også lovet, at efter Blærevej var det vores tur. End ikke beskedne løfter som hastigheds- og trafikmåling har man indfriet - ej heller indtrængende ønsker om skilte med markering af sving, hastighedsbegrænsning og etablering af byporte. Hertil kommer, at den lokale dagplejemor skal gå ind mod Aars med de små, for bussen må ikke holde i byen, og de vil ikke køre omkring den etablerede busholdeplads. Dagplejemoderen og børnene skal med andre ord stå ude på den smalle, stærkt trafikerede landevej - halvvejs inde i Aars og vente på bussen - kan det være rigtigt? Vores vej er erklæret "trafikfarlig", og nu skal vi igen sidde og se på, at vi forbigås, mens der investeres i prestigeprojekter i Aars by. Vi er ganske udmærket klar over, at der er trafikale problemer på Peder Stubsvej - men skal der etableres så mange chikaner, når vi samtidig ved, det er midlertidigt, indtil kloakerne m.v. skal renoveres. Har beboerne overvejet generne ved et sådant forhindringsløb? Måske vil det være bedre at lukke vejen ved Hans Egedesvej, evt. midlertidigt, og så udskyde chikanerne til kloakeringen og spare penge. Med hensyn til Søndre Boulevard så drejer det sig måske om at lave så mange hindringer som muligt for os fra oplandet, når vi skal ind til byen - så må vi jo vælge at køre til andre byer. Os bekendt har trafikmålinger ikke vist, at der køres stærkt på Søndre Boulevard. Er lastbilerne et problem, så kunne man starte med at anmode byens firmaer om at anvende andre indfaldsveje - det ville være langt billigere. Vi går stærkt udfra, at det lokale redningskorps er taget med på råd, inden man etablerer flere chikaner. Som borgere i denne kommune skal vi opfordre det siddende byråd til at revurdere fordelingen af de kr. 600.000, så der bliver plads til at indfri de beskedne ønsker, Gislum-Nyrup har, som kan løse de værste problemer her og nu - i og omkring selve Gislum. Vi ved, renoveringen af Gislumvej ikke kan rummes i dette beløb, og disse beskedne tiltag skal ikke tages som udtryk for, at det ikke er yderst påkrævet med renovering af vejen. Den bør få en mere central og opprioriteret placering i den kommende trafiksikkerhedsplan.