Gislum Vandværk fandt rent vand

Lille vandværk har ofrer en halv million kroner på en 100 meter dyb nitratfri boring

GISLUM:Gislum Vandværk leverer nu nitratfrit vand til de lokale vandrikkere fra en ny 100 meter dyb boring. Samtidig har vandværket taget et nyt vandbehandlingsanlæg og en 175 kubikmeter rentvandsbeholder i brug. Alt i alt har værket investeret omkring 500.000 kr. i vandværket. - Vi har siden de første forhøjede nitrat-tal i 1980’erne gjort en målrettet indsats for at skaffe godt drikkevand til vore 93 forbrugere, understreger Gislum Vandværks formand, Erik Pind. Ny behandlingsanlæg Gislum Vandværk har søgt at løse problemet ved at blande nitratholdigt vand med vand med intet eller ringe nitratindhold. Foruden nitratindholdet havde Gislum Vandværk problemer med jern og mangan. - Rensningsfiltre i boringerne tilstoppede ofte. Derfor søgte vi Nordjyllands Amt om tilladelse til at bruge et nyt system med opblanding, oplyser Erik Pind. Amtet sagde nej. - Men vi måtte gerne anvende en dybere boring - nemlig den ny 100 meter dybe boring, som sammen med den nuværende 60 m boring skal sikre vor vandforsyning. - Vandet fra den dybe boring behandles i vort nye vandbehandlingsanlæg, hvorfra det føres ud til forbrugerne. Erik Pind har været formand for Gislum Vandværk, som han var med til at starte for 27 år siden. - Da vi flyttede til Gislum i 1974, fik vi hurtigt problemer med at få rent drikkevand fra vor private boring. Og det viste sig, at adskillige andre husstande på egnen havde samme problem, siger Erik Pind. I samråd med Aars kommune fik vi nedsat et arbejdsudvalg, som stod bag oprettelsen af vandværket. Vokseværk Fra starten havde værket 60 forbrugere. I takt med de stigende problemer med vandkvaliteten fra private boringer kom flere med, og den proces er ikke slut endnu. Blandt medlemmerne af Gislum Vandværk er adskillige større gårde. Det betyder, at 20 procent af forbrugerne anvender 80 procent af de 70.000 kubikmeter vand, som oppumpes årligt. Gislum Vandværk har opsamlet midler til den store investering i forbedring af værket. Derfor forventer formanden også at værket efter anvendelsen af den halve million fortsat er nogenlunde gældfrit. Gislum Vandværks formand venter, at det omfattende renoveringsprojekt er på plads i løbet inden for to til tre uger.