Gitte har mange bolde i luften

Gitte Krogh er blevet bidt af politik, og hun mener, at det er vigtigt, at der er politikere fra den private sektor

Gitte Krogh synes, at det er spændende år med store forandringer på det politiske område. Foto: Kurt Bering

Gitte Krogh synes, at det er spændende år med store forandringer på det politiske område. Foto: Kurt Bering

BRØNDERSLEV:Hun er en kvinde med mange bolde i luften. Men hun har styr på hver og én af dem. Det er advokatsekretær Gitte Krogh, Brønderslev, der er tale om. I morgen fylder hun 50 år. Hun hævder selv, at de aktiviteter, hun har gang i, er med til at holde hende ung. Det var ved et rent tilfælde, Gitte Krogh blev advokatsekretær. Hun var bud efter skoletid hos landsretssagfører Svend Sanvig, og da der blev en læreplads ledig, sagde hun ja tak. Efter at hun var uddannet advokatsekretær, var hun i otte år på dommerkontoret i Brønderslev, inden hun vendte tilbage til jobbet som advokatsekretær. Siden juni 2005 har hun været hos Advokathus Nord, hvor hun er sekretær for advokat Gert Storkborg Jensen. - Jeg beskæftiger mig specielt med dødsboer og familieret, men også almindelige straffesager, fortæller Gitte Krogh. Gymnastik har fyldt meget i Gitte Kroghs liv. - Jeg var kun fire-fem år, da jeg begyndte med gymnastikken, fortæller Gitte Krogh. - Vi gik på Skolegades Skole hos Karen Sørensen, og vi gav opvisning på Hotel Phønix. Det var en stor dag, når der var fyldt i hotelsalen og på balkonerne. Gitte Krogh tog en pause fra gymnastikken fra hun var 12 til hun var 16 år. Da svømmede hun. Men derefter vendte hun tilbage til gymnastikken. Hun er stadig aktiv gymnast, men hun er også leder af et gymnastikhold sammen med sin mand, Jacob Krogh. De har sammen et familiehold samt piger fra 1. og 2. klasse. Gitte Krogh er kursusinstruktør i DGI - både på amtsplan og landsplan, og det har hun været gennem 10 år. Politikken fylder også meget i Gitte Kroghs hverdag. - Jeg blev forud for kommunalvalget i 2001 spurgt, om jeg ville stille op, og det gjorde jeg. Gitte Krogh blev valgt ind i Brønderslev Byråd fra 1. januar 2002 for Venstre. Hun havde først plads i børne- og kulturudvalget samt forsyningsudvalget, men senere er en plads i forsyningsudvalget skiftet ud med én i økonomiudvalget. I det ny sammenlægningsudvalg er hun medlem af underudvalget for børn, unge og familie samt fritid og kultur. Gitte Krogh er også blevet medlem af det ny regionsråd. Hun er formand for forum for akutmedicin og med i forum for kronisk sygdom. - Det er en spændende post at være formand for forum for akutmedicin. - Det er hele det præhospitale område, vi arbejder inden for. Og det er et område, der kan få stor betydning. Gitte Krogh mener, at det er vigtigt med hurtig hjælp. - For tiden har vi debatten om anvendelsen af helikoptere, fortæller Gitte Krogh, der er af den opfattelse, at der bør benyttes helikopter, hvis der er behov for hurtig hjælp til for eksempel overførsel til brandsårsafdelingen på Hvidovre Hospital. Gitte Krogh var forleden ude at opleve Falcks arbejde på nært hold. - Jeg er imponeret over den indsats, der gøres. - Lægerne får via teknikken i ambulancerne god besked, så de er klar, når ambulancen når sygehuset med patienten. Gitte Krogh er af den opfattelse, at den forebyggende indsats bliver af stor betydning. Hun mener også, at hun kan drage stor glæde af at sidde i både byråd og regionsråd. - Der bliver mange opgaver, der skal koordineres. Det gælder blandt andet rehabilitering. På det kommunalpolitiske område lægger Gitte Krogh ikke skjul på, at hun mener, at forældre og elever skal høres omkring 7. klasserne. Med hensyn til debatten omkring børnepasning er Gitte Krogh fortaler for skolefritidsordninger. - Vi har utroligt gode pasningstilbud i Brønderslev, og man behøver ikke være nervøse i Dronninglund. Det er gode tilbud. Gitte Krogh mener, at kommunalreformen betyder rationaliseringer med mulighed or nye tiltag. - Der går et stykke tid, inden rationaliseringerne slår igennem. Gitte Krogh siger, at man ikke behøver at være bange for forandringer. - Der er også mange forandringer, der kommer noget godt ud af. Hun fremhæver ordningen med Falcks akutbiler, der kan være meget hurtigt fremme. - Der var kritik af ordningen, men alle priser den i dag, siger hun. Den hurtige hjælp er af meget stor betydning. Den runde dag fejres under private former.