Giv bedre råd og vejledning

NORDJYSKE slår mandag 13.6. i sin leder til lyd for, at regeringen måske har grebet for hårdt ind overfor skolepraktikken. Lad mig først starte med at konstatere, at NORDJYSKE grundlæggende er enig i. at skolepraktik er en nødløsning.

Det glæder mig. Herefter peger NORDJYSKE på, at en genindførelse efterfulgt af en udfasning af skolepraktikken kunne medvirke til at løse problemet med manglende praktikpladser på kort sigt. Måske - men det løser ikke problemet for de udlærte, der kommer ud fra uddannelserne. Problemet er grundlæggende, at skolernes udbud ikke har matchet behovet. Det vil derfor være langt mere konstruktivt. om man som en kortsigtet løsning eventuelt kunne bygge videre på den skoleuddannelse de praktiksøgende en gang har taget for dermed at sluse dem over i en uddannelse med bedre praktikmulighed. En genindførelse af skolepraktikken rummer den fare, at det grundlæggende problem ikke loses. Lad mig i den forbindelse samtidig slå til lyd for skolernes opgave. Skolerne skal være betydeligt bedre til at rådgive og vejlede de unge om, hvilke kompetencer og job, der bliver behov for i fremtiden, så de unge får en chance for at vælge den rigtige uddannelse.