Giv behandlingsgaranti tjek

Privathospitalerne har gunstige vilkår. Der postes offentlige penge som aldrig før over i private sygehuse, som jo skulle kunne eksistere på almindelige markedsvilkår i lighed med andre private foretagender.

For nylig afdækkede analyser i ugebrevet Mandag Morgen ganske tydeligt, at VK-regeringen har valgt at favorisere og understøtte de private hospitaler med bl.a. meget favorable betalingsvilkår. S ønsker, at offentlige skattekroner skal betale for, at vi alle kan få fri og lige adgang til vore sundhedsydelser. Det er ikke nok, at der er let og lige adgang – det skal være fri og lige, dvs. vi skal ikke betale for at komme på sygehuset. Vi skal ikke betale for hverken indlæggelse eller behandling. Vi accepterer imidlertid, at der findes private sygehuse – men vi accepterer ikke de ulige konkurrencevilkår, der er mellem de private og offentlige sygehuse. Vi har længe påtalt det uretfærdige i, at regningen til regionerne er meget højere på privathospitalerne, end de er på de offentlige sygehuse for samme ydelse. Derudover kan det undre os, at de private sygehuse ikke er underlagt de samme krav om kvalitetsindberetninger som de offentlige. I det omfang, en region står med en speciel problemstilling, som den ikke selv kan løfte p.g.a. f.eks. mangel på personale eller faciliteter, er det selvfølgelig en mulighed at sende opgaver i udbud. Det giver mulighed for at få afprøvet prisen på de ting, man køber hos de private hospitaler. Birgitte Josefsen nævner (3.7.), at et svensk firma skal have det halve af, hvad danske privathospitaler hidtil har forlangt for at screene for brystkræft. Det rejser nogle alvorlige spørgsmål. Fordi det ganske tydeligt viser, at det offentlige sundhedsvæsen ofte betaler en heftig overpris. Hvor ofte? Det spørgsmål interesserer tilsyneladende ikke Birgitte Josefsen. Samtidig viser beregninger i Region Nordjylland, at mammografiscreeningerne kan laves til under halv pris i forhold til taksten på de private sygehuse. Altså er de offentlige sygehuse også konkurrencedygtige på prisen; i Region Nordjylland kan opgaven endda løses i eget regi. Det er lidt uklart, hvad Birgitte Josefsen egentlig vil med sit indlæg udover naturligvis at forsvare den truende amerikanisering af det danske sundhedsvæsen, som VK er i gang med fører ind ad bagdøren. Forsvaret bliver skjult i påstande om, at den offentlige sundhedssektor altid vil være den vigtigste, og at private klinikker og hospitaler er et relevant supplement. Så langt er vi enige, men virkeligheden viser noget andet end Birgitte Josefsens skønmaleri. Vi ønsker at ligestille private og offentlige sygehuse på en lang række områder – i modsætning til VK-regeringen, der ønsker at poste flere og flere skattepenge ind i de private sygehuse. Hvis det offentlige sygehusvæsen er det vigtigste, hvorfor har regeringen så ikke for længst afskaffet særbehandlingen og indført forpligtigelser til på lige fod at deltage i uddannelse, at tage akutpatienter, tage komplicerede tilfælde o.s.v. – ting, som de private sygehuse i dag ikke behøver at spekulere på. Det må smerte en ægte liberalist som Birgitte Josefsen at se det frie sygehusvalg blive suspenderet. Det er jo hele fundamentet for succesen for de private sygehuse. Måske var det derfor, hun længe holdt fast i , at det ikke skulle være nødvendigt at suspendere den ret – selv om Venstres næstformand og finansminister Lars Løkke Rasmussen havde sagt det modsatte og indgået aftale med Danske Regioner herom. At behandlingsgarantien bliver suspenderet i et årgør det muligt at behandle de sygeste patienter først. Den hidtidige garanti har bevirket, at f.eks. operation af en krum finger er sket, før den ældre patient med diabetes, kredsløbsproblemer eller behov for en ny hofte. Med suspenderingen får vi afprøvet fri konkurrence ved f.eks. udbud, hvor private sygehuse kan konkurrere på pris og kvalitet. Dette bør glæde en liberalist. Derfor håber vi da også, at suspenderingen giver os mere og bedre sundhed for pengene. Brug året til at give behandlingsgarantien et servicetjek. Vi vil foreslå en garanti, der tager hensyn til patienternes sygdom f.eks. en måneds behandlingsgaranti ved alvorlige og smertefulde lidelser og to måneder for mindre alvorlige lidelser. Livstruende hjerte og kræftsygdomme skal naturligvis som i dag behandles efter de særlige regler herfor.