Giv bestyrelsen i GVD arbejdsro

ANTENNEFORENING:Nu må det da snart være nok med beskyldninger og nedrakning af bestyrelsesmedlemmer, som gør et stort stykke frivilligt, ulønnet arbejde for vores antenneforening. Jeg var selv til stede på den meget omtalte generalforsamling, og jo - den var kaotisk - men mest på grund af 5-6 af Niels Christensens personlige støtter, som på skift var på talerstolen flere gange - blot for at sige det samme om og om igen. Der er da ingen tvivl om, at Niels har gjort et stort stykke arbejde for GVD, men der er heller ingen tvivl om at bestyrelsesmedlemmerne blev valgt efter forskrifterne, har konstitueret sig efter vedtægterne, og alle gør et godt stykke arbejde for GVD. Ingen som var til stede på generalforsamlingen kunne være i tvivl om, at hvis bestyrelsen blev genvalgt - som den så ud før generalforsamlingen - så ville Niels Christensen ikke blive formand. Bestyrelsen kom til at se ud som generalforsamlingen ønskede det, og det må man leve med indtil næste generalforsamling. Sådan fungerer demokratiet. Med hensyn til kanalvalget, så besluttede et stort flertal af generalforsamlingen, at den samlede pris ikke måtte stige, og så var der jo ingen grund til at stemme flere kanaler ind, da det jo i sagens natur, som det blev forklaret inden afstemningen, ville betyde prisstigning. Lad nu den lovligt valgte bestyrelse få arbejdsro, og mød så op næste år og gør jeres indflydelse gældende, på god demokratisk vis. Min tillid til bestyrelsen er stor.