EMNER

Giv borgerne det bedste

SAMARBEJDE:Hvorfor er Falck-folk bange for sygeplejersker? Først til lykke til Thy for beslutningen om at lade narkosesygeplejersker køre med i akutbilerne. Det bliver spændende, hvordan de to faggrupper kan supplere hinanden. Det er interessant, at regionsrådspolitiker og Falckmand Vagn Olesen mener, at paramedicinere og narkose sygeplejersker har samme grundlag for opgaven. Sygeplejerskerne og paramedicinerne har forskellige uddannelsesmæssig baggrund, så de kan supplere hinanden. Hvorfor strides på faggrænser? For mig er det et spørgsmål om det bedste til borgerne, og heldigvis har en række politikere kunne se muligheden for en prøveperiode, der afsluttes med en evaluering. Regionsrådspolitiker Poul Erik Andreasen skyder på, at sygeplejerskerne skulle sidde og glo mens de venter på et opkald - jeg er sikker på, at de vil indgå i arbejdet, så længe de ikke sidder i akutbilerne, og jeg vil da gerne høre, hvad Poul Erik Andreasen mener, at paramedicinerne laver, mens de venter på opkald? Stop nu den ”gamle sure mænd”-attitude og se fremad - borgerne skal have det bedste.