Hospitaler

Giv dem arbejdsro

Sygehusdebat vil ikke slutte.

Det kan konstateres af os i regionsrådet og borgere i Nordjylland - herunder især dem i Himmerland - der havde ventet, at sygehusstrukturdebatten ville være delvis afsluttet med vedtagelsen i Regionsrådet af det fremtidige plangrundlag for Sygehus Himmerland 12.5. Den sikrer, at der også fremover skal være sygehus i såvel Hobro som Farsø, men vi må nok erkende, at det er desværre kræfter, der uden hensyntagen til borgere i Himmerland og medarbejdere samt patienter på Hobro og Farsø Sygehus, der også ønsker ro og fastholdelse af begge sygehuse, må se i øjnene, at der er kræfter, som ønsker og fastholde usikkerheden. Det er trist, men det undrer mig noget, at mine gode kollegaer Per Larsen (K), Ole B. Sørensen (V) og Marian Geller (V), der konstruktivt igennem de seneste godt 2 år har samarbejdet med Radikale, SF, Borgerlisten, Kristendemokrater, Dansk Folkeparti, Konservative og enkelte "løsgængere" fra V og S om at fastholde en decentral sygehusstruktur. Den er nu blevet resultatet af vores kamp, og at de V og S har accepteret denne vedtagelse, som jeg virkelig respekterer dem for. Niels Kristian Kirketerp (V) havde ydermere format til en anerkendende bemærkning i forbindelse med placeringen af et nyt sygehus på Postgården i Aalborg Øst. Men jeg tror nu også, at når borgerne har fået lejlighed til i høringsfasen at få gennemlæst vedtagelsen om Sygehus Himmerlands fremtid, vil respektere den demokratiske proces og vedtagelse. Ydermere fortjener den mange medarbejdere på de to sygehus, at der nu bliver arbejdsro.