Giv dem en chance

Efter næsten ni års borgerligt styre halter det desværre med integrationen i det danske samfund. Mange mennesker med indvandrerbaggrund oplever for eksempel, at det er overordentlig svært at komme ind på arbejdsmarkedet. Derfor har jeg lanceret to nye forslag, som skal få sat skub i integrationen.

Det er trist og spild af gode ressourcer i samfundet, hvis ikke der er lige muligheder for alle. Den nuværende regerings indsats er ikke god nok. Det er vigtigt, at vi gør en stor og helhjertet indsats for, at alle mennesker i Danmark får en fair chance uanset farve, etnisk baggrund eller kultur. God integration betyder, at alle har lige muligheder for at komme i arbejde, for at tage en uddannelse og for at opnå respekt i samfundet. Derfor er det også trist og skadeligt, at regeringen og Dansk Folkeparti nedprioriterer integrationen og hele tiden gør det sværere og sværere at opnå permanent opholdstilladelse og at opnå dansk statsborgerskab. Vi mener, at vi skal have et politikorps, som er åbent over for dem, som gerne vil arbejde i politiet, et politi som unge mennesker kan identificere sig med, og som afspejler sammensætningen af borgere i samfundet. Derfor er det dybt beklageligt, at en ansættelse i politiet eller kriminalforsorgen i dag er lukket land for ikke-danske statsborgere. Vi foreslår, at ikke-danske statsborgere skal kunne søge uddannelse og job i staten som alle andre. Desuden vil vi oprette en lånepulje til gavn for ikke-danske statsborgere, der ønsker at starte sin egen virksomhed. Desværre er indvandrere i Danmark ikke nær så ofte selvstændige som indvandrere i andre europæiske lande. Det hænger bl.a. sammen med, at borgere, der ikke har en permanent opholdstilladelse har svært ved at opnå lån til deres virksomheder. Det vil vi rette op på med dette forslag. De skal også have en chance.