Giv elever de bedste muligheder

I mange år har der været rummelighed i folkeskolen på bekostning af faglighed og disciplin. Har rummeligheden været til for eleven eller har denne rummelighed alene været for lærerne og forældrene?

At det står sløjt til i den danske folkeskole ifølge OECD's nye PISA-rapport, kunne vi i ugen, der svandt, læse i aviserne, og samtidig kunne vi hører elever fortælle om, hvordan de blev mobbet i skolen, fordi de ikke kunne læse. 17 pct. af skolens afgangselever er så dårlige til at læse, at de reelt er analfabeter og til trods for dette, kunne vi høre lærer udtale, at der ikke var problemer, da eleverne var socialt velfungerende. Dette er for Dansk folkeparti en helt uacceptabel situation, som der skal gøres noget ved. Der er ingen tvivl om, at børn skal have den disciplin, der hedder at kunne sidde stille og modtage undervisning, når de starter i skolen. Dette kaldes at være skolemoden og er en af forældrenes opgaver bl.a. i samarbejde med børnehaven. Er barnet ikke moden til at kunne modtage undervisning, må det vente et år med at starte i skolen. Dette kunne være en del af løsningen, at kravet til barnets disciplin blev sat højere end i dag. Barnet bør selvfølgelig også gennemgå test ved en evaluering af den undervisning, det har modtaget. Hvis dette ikke sker løbende allerede fra 1. klasse, vil mange børn, der er ordblinde eller blot har indlæringsvanskeligheder med hensyn til læsning, få det svært med indlæring i mange andre fag i skolen. Barnet skal selvfølgelig have mulighed for så tidligt som muligt at få ekstra hjælp, hvilket for mig at se, ikke er muligt uden evaluering af det enkelte barn. Dette er også et værktøj for læreren, der jo på denne måde kan se, om den undervisning han/hun giver eleverne modtages. Forældrene bør selvfølgelig også have kendskab til evaluering/test af deres barn, så de kan følge og støtte op om barnet. Skolelederen af skolen kan på baggrund af elevernes evalueringer, se hvilken lære der er bedst til undervisning af for eksempel 3. klasser, og den lærer, der ikke er god til undervisning i 3. klasse, er måske god til at undervise 6 og 7 klasser. Resultatet skal for skolelederen være at lade læreren undervise de klasser, han/hun er bedst til at undervise i, eller sørge for, at læreren modtager hjælp fra kolleger med gode resultater i 3. klasse. Det handler kort sagt om, at gøre det samme som erhvervslivet gør, i stedet for kroner og øre handler det blot her om, at eleven får de bedste muligheder for at modtage en undervisning, hvor eleven får mulighed for at tilegne sig pensum. Så er man ikke en del af løsningen, er man en del af problemet som Harry Motor sagde, og det tror jeg egentlig ikke er forældre, læreres eller skoleledernes ønske. Lad os derfor stå sammen og give børnene en undervisning, vi ved de har forstået til gavn for barnet og derfor Danmarks fremtid.