Lokalpolitik

Giv et løft

Carsten Hansen, minister for by, bolig og landdistrikter, har via pressen gjort det klart, at han ikke finder, at det vil løse udfordringerne i landdistrikterne at ændre sommerhusreglen - snarere tværtimod.

Deri er jeg enig, for resultatet vil blive, at danske købere af sommerhuse her i landet vil komme til at betale mere for sommerhusene. Det vil være til fordel for sælgerne, men næppe for andre og næppe for sommerhusområderne, fordi de vil komme til at savne sommerhusliv i lange perioder. Men der kunne gøres noget for udkantsområderne, man kunne nemlig gøre det lettere for udlændinge at erhverve parcelhuse i de områder med henblik på feriebeboelse og deraf følgende forbedringer. Det ville give udkantskommunerne et løft, som er tiltrængt, og købere fra udlandet vil være af en helt anden karakter end de "rønneslagtere", der har huseret til skade for alting.