Giv fiskere støtte

Medlem af Europa-parlamentet Niels Busk (V) spørger 5.12.: Hvorfor smide gode spisefisk ud? Fordi man ikke kender til årsag og virkning. Årsagen er EU's kvoteordninger. Når man indfører dem, lander man den størrelse på fisk, der bliver bedst afregnet. Det overflødige bliver, som Busk skriver, genudsat. Men fisk overlever ikke en tur på dækket på en fiskekutter. Grundet EU's tåbelige kvoteordninger går tusindvis af ton god spisefisk til spilde. Før Danmark kom i EF/EU havde danske fiskere kun én modstander: vejret. I dag er der fiskerikontrol, kvoteordninger, havdage og journaler, der skal føres. Fiskeriflåden i Danmark er den mest decimerede i EU-landene. Andre EU-lande har udbygget deres fiskeflåder. Fiskerne kan få ophugningsstøtte på bekostning af deres fartøj. Landmanden får hektarstøtte, men beholder værdierne (jorden). En lignende ordning må kunne indføres i fiskeriet, indtil der igen er oparbejdet en fangstbar fiskebestand. Ernst Simonsen Stationsmestervej 11, Aalborg SV