Giv forældre et fradrag

Af Vibeke Gamst byrådsmedlem (K) i Aalborg, Hr. Hennekes Vej 5, 9000 Aalborg VG-byraad@aalborg.dk FORÆLDRE: Det voksende hul i statskassen får en desperat regering til at plukke alle de frugter, som den kan nå. Man kan beskatte alt, selv udåndingsluften, og man kan inddrage alt, hvad der kan inddrages af offentlige ydelser og f. eks. indtægtsregulere børnechecken. I denne situation vil De Konservative slå fast, at finansministerens bekymring for kassen ikke skal få lov at sætte enhver anden politik i skyggen. Det konservative Folkeparti er et familievenligt parti, og vi vil fortsat sikre, at lovgivningen står værn om familien. Det er urimeligt, at skattetrykket er så højt, at selv familier med to almindelige indkomster kan blive økonomisk afhængige af en statslig børnecheck. Det er urimeligt, at der ikke tages hensyn til, at mennesker med forsørgelsespligt for børn ikke har samme skattebetalingsevne som mennesker uden børn. Det er urimeligt at betragte børn som en privat fornøjelse, som man selv må betale på linje med ferierejser og dyre møbler. Men det er heller ikke rimeligt, at alle forældre modtager en check fra det offentlige, som om man automatisk blev social klient, når man sætter børn i verden. Løsningen på dette dilemma hedder ikke en indtægtsregulering af børnechecken. Det vil blot svare til en øget marginalbeskatning og jage endnu flere arbejdsduelige mennesker ud af arbejdsmarkedet. Løsningen hedder et forældrefradrag i den skattepligtige indkomst. Dette fradrag skal kunne anvendes af den ene eller den anden af forældrene eller deles mellem dem. Hermed vil man respektere, at det koster penge at have børn, og man vil understøtte folks ønsker om selv at afgøre i familien, hvordan arbejde og familieliv bedst kommer til at gå op i en højere enhed.