Giv frit brændselsvalg

Åbent brev til den ny klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard: Jeg vil starte med at ønske dig tillykke med den nye titel. Jeg tror, vi trængte til nye kræfter.

Lykke Friis var et frisk pust, og hun udstrålede ærlighed og havde viden på området. Men på dit område kræves der nok mere end et frisk pust og viden. Klima og energi er store udfordringer i en verden der konstant kræver vækst. Balancen ligger for mig at se i at indvinding og udnyttelse af (fossil)energi ikke skader vores miljø. Samtidig indvirker energipriserne på befolkningens privatøkonomi og virksomhedernes omkostningsniveau og dermed smitter den af på samfundsøkonomi og konkurrenceevne. Samtidig er afgifterne en væsentlig indtægtskilde for staten og velfærdssamfundet. Et dilemma der vil noget og som kræver meget brede forlig. Hvorfor henvender jeg mig? Jo, ser du - du har arvet et uløst problem! Det er der nok mange af de nye ministre, der har, men det her kan forholdsvis enkelt løses. Men problemet er heldigvis lille, set i den store sammenhæng. Du har garanteret hørt om de såkaldte barmarksværker. De er kendetegnet ved at mange af dem har alt for høje afregningspriser for varme. Problemet er for mig at se, at de er bundet til at aftage naturgas, samtidig med at de har store ledningstab, da de altovervejende er etableret i landdistrikter. Historisk var der indført rabatter - men de er nu blevet afløst af den ene afgift efter den anden. For år tilbage rettede den bestyrelse jeg sidder i, henvendelse til energipolitisk udvalg med et ønske om foretræde. Vi fik mulighed for at præsentere vore udfordringer, - udfordringer som i høj grad ligner andre barmarksværkers. Vi blev godt modtaget af udvalget. Løsningen er at meddele frit brændselsvalg særskilt til barmarksværkerne. En nylig rapport fra Rambøll (september 2011) anbefaler denne løsning, sammen med nogle andre mindre virkemidler rettet mod specielt de små barmarksværker. Branchens egne folk og naturgasaktørerne (HMNI) anbefaler denne fremgangsmåde. Hvorfor står branchens egne nu bag? Jo - det gør de, fordi man ikke længere kan holde til at se på legitimiteten for fjernvarme undermineres. Det er ubestridt kongen af både produktion af energi og varme, fordi der både laves strøm og varme i en ombæring. Virkningsgraden i forhold til andre produktionsformer er simpelthen meget højere. Tiltagende støj og negative udtalelser i forbindelse med snak om fjernvarme har ingen råd til. Derfor skal mit råd lyde: Få det energiforlig klappet af, giv branchen chance for igen at udbrede det glade budskab om fjernvarme. Giv barmarksværkerne det frie brændselsvalg. De udgør en forsvindende lille del af Danmarks samlede varmeproduktion. Giv de omtalte værker mulighed for at få et håndtag mere at skrue på. De har kun et i dag. Endnu engang til lykke med posten, - jeg ved, at vi er nogle stykker, der vil følge dit virke med interesse.