Bortførelser

Giv ikke efter for trusler

Giv aldrig efter for trusler. Og lad være med at tilbyde forsoningsgaver til aggressorer. Det vil kun svække deres respekt og føre til yderligere krav.

På grund af de famøse Muhammed-tegninger oplever Danmark i disse dage en terrortrussel af verdensformat. Ikke fra enkelte ekstremister, men stort set hele den islamiske verden. Deres regeringsledere ser tavse til, mens gadens parlament truer, bortfører og jager danskere ud af landet. Ligesom vi før er blevet opfordret af regeringen til ikke gå terroristernes ærinde ved i frygt at indskrænke vor frie og åbne levevis, bør vi heller ikke gøre det nu, når det drejer sig om ytrings- og religionsfrihed. Jeg underkender ikke, at der er store økonomiske interesser på spil. Jeg siger blot, at det får endnu større omkostninger på længere sigt, hvis medier, erhvervsledere og til sidst politikere giver efter for pression. Demokratiet bygger på et frihedsideal, hvor borgerne i et samfund kan tro tænke og sige hvad de vil. Det er grundlaget for den fred og velstand vi har. Fred, fordi vi netop kan diskutere os frem til løsning på uenighederne. Og velstand fordi friheden inspirerer til initiativ og kreativitet. Giver vi efter for pression er alt dette gået fløjten. Så er friheden væk, så er velværen fordampet, og så er der ikke meget initiativ og kreativitet tilbage. Derfor må vi aldrig give efter for trusler. Og det uanset hvilken pressionsgruppe det er, og hvor stor den er. Vi løber en stor risiko ved først at beklage, senere undskylde og så til sidst prøve at forsone os med aggressorerne ved at tilbyde at samle ind til en stormoské. At tilbyde en forsoningsgave for at gyde olie på vandene kan se ud som en diplomatisk gestus. Men i den aktuelle konflikt vil det blive tolket som eftergivenhed, og det maner ikke til respekt. Tvært imod vil det se ud som at trusler lønner sig, og vi vil få mere af samme skuffe. Derfor, giv ikke efter for trusler, hverken fra 1, 5, 10 personer eller repræsentanter for 1,2 millioner. Svend Løbner Madsen Vestergade 1 6600 Vejen