Giv ikke køb

Homoseksuelle relationer - lesbisk eller bøsse - har eksisteret siden skabelsen af mennesket. Men Vorherre har gennem sin søn, den enbårne, givet sit endegyldige svar på, hvordan mand og kvinde skal leve som rette ægtefolk. Og dette uanset hvilken kirkeminister, der er udpeget i vort land med dets over 1000 år gamle kirkehistorie.

Lad os derfor fra Biblens tekster gentage, hvad Jesus Kristus siger om ægteskabets hellighed og ukrænkelighed. Citat: "Har I ikke læst, at skaberen fra begyndelsen skabte ægtefolk som mand og kvinde og sagde: Derfor skal en mand forlade sin fader og moder og holde sig til sin hustru, og de to skal blive et kød". Citat slut. Og netop ægteskabets ukrænkelighed krænkes i disse dage af Kirkens minister, den ikke-etniske dansker, Manu Sareen (R), erklæret ateist, altså gudsfornægter. Man kan håbe, at dette attentat ikke får grobund ud fra følgende vise ord: tro vil altid være en trussel mod de troløse. Da Jesus i ørkenen blev fristet over evne af Satan, råbte han: "Vig bort fra mig!". At give køb på Biblens ukrænkelige lære kan meget nemt give bagslag for mennesket!