Giv ikke Vejdirektorat mere at lege på

Heller ikke på trafikområdet er der noget at råbe hurra for i regeringens kommunalreform.

Amterne bliver fjernet, og med dem ryger også den regionale vejmyndighed. Dermed skal amtsvejene fordeles ud på kommunerne og på staten – med en kedelig udvikling til følge. Enhedslisten er modstander af, at veje overføres til staten, da det for eksempel vil give Vejdirektoratet mere råderum og mere plads at lege på. Det vil højst sandsynligt føre til flere, større og bredere veje. Når man flytter vejene fra amtet til staten, så vil vejene ikke i så høj grad skulle konkurrere med andre lokale opgaver, og der kan blive et pres for at få flere veje med tilhørende mere bilisme og mere forurening. Og flere statslige veje betyder mere økonomisk uansvarlighed – det vil styrke en motorvejsmafia, og det vil betyde, at vi nok vil se endnu flere popularitetshungrende lokalpolitikere, som gerne vil have opgraderet lige præcis deres vej fra den valgkreds, hvor de kommer fra. Derudover har regeringen ikke tænkt på, hvad der vil ske med de veje, som så bliver overført til kommunerne – det vil sige 80 procent af de nuværende amtsveje. Med hensyn til trafiksikkerheden, aner vi for eksempel ikke, hvad der vil ske fra den 1. januar 2007. Regeringen har ingen plan for, hvorledes kommunerne vil kunne magte at videreføre amternes arbejde på dette område, når den viden og ekspertise, der er i amterne i dag, bliver opløst i alt for små enheder. Det mest sandsynlige, der vil ske, er, at nogle kommuner kan magte opgaven, mens andre ikke kan det, fordi de er økonomisk hårdt belastede. Netop derfor er mange kommuner bekymrede for, hvorvidt de vil få kompetence og midler nok til at kunne drive vejene forsvarligt. Indtil videre er de nemlig ikke blevet sikret midler svarende til udvidelsen af deres ansvarsområde. Der kan meget hurtigt ske det, at de veje, som kommunerne overtager, vil komme til at falde i kvalitet og give dårligere trafiksikkerhed. Og så kommer man til at gøre en meget dyr erfaring på et senere tidspunkt. Bare endnu et eksempel på, hvor uigennemtænkte langt de fleste love i kommunalreformen er!