EMNER

Giv klar besked

Næste år skal vi stemme om en "Traktat om indførelse af en forfatning for Europa". Altså: Man vil indgå en aftale, en traktat, om at indføre en ny forfatning for os alle sammen. Denne forfatning omdanner EU til en stat. Det viser sig først og fremmest ved, at forfatningen og øvrige EU-love for forrang for danske love, endda Grundloven, så hvis en dansk lov og en EU-lov er i uoverensstemmelse, vil det være EU-loven, der tæller. Vælgerne skal have klarest muligt besked om, at der til næste år skal stemmes om en EU-forfatning. Bjarke Lyster medlem af Venstre og kandidat til Europa-parlamentet for JuniBevægelsen, Snogebæksvej 51, Århus V., bjarke@junibevagelsen.dk