Giv landbrugspenge til miljø

EU’s landbrugspolitik er på dagsordenen i EU. Tirsdag 20.5. mødtes den danske landbrugs-kommissær Mariann Fischer Boel med sine kolleger for at diskutere den endelige version af sit sund-hedstjek af den europæiske landbrugspolitik.

STØTTE:EU’s landbrugspolitik er på dagsordenen i EU. Tirsdag 20.5. mødtes den danske landbrugs-kommissær Mariann Fischer Boel med sine kolleger for at diskutere den endelige version af sit sund-hedstjek af den europæiske landbrugspolitik. Undervejs har sundhedstjekket mødt modstand fra både et flertal i Europa-Parlamentet, Rådet og Regionsudvalget. Dermed bliver det nu endnu sværere at lade en lille del af den omfattende støtte, som EU’s landbrug får, gå til beskyttelse af miljøet og naturen, sådan som bl.a. KL og et flertal af de danske Europa-parlamentarikere ved flere lejligheder har talt for. Formålet med sundhedstjekket er at revidere de dele af landbrugsstøtten, der fungerer særligt uhen-sigtsmæssigt. Dette, mener vi, er et fornuftigt initiativ. Over en tredjedel af EU’s samlede budget bliver brugt på landbrugspolitikken. Det er derfor vigtigt, at pengene bliver brugt fornuftigt, når nu Danmark ikke kan komme igennem med en fuld afvikling af støtten. Et vigtigt forslag, som EU-Kommissionen har lanceret i sit udspil, er forslaget om, at der skal overføres midler fra den direkte støtte til landbruget til puljen for landdistriktsudvikling. Konkret har EU-Kommissionen foreslået, at der skal overføres 2 pct. om året fra den direkte landbrugsstøtte til landdi-striktsudvikling i årene 2010-2013. Dette svarer til en samlet forhøjelse på 8 pct. over de næste fire år. Pr. 100 kr. fordelt til landbruget vil landdistrikterne således få tildelt 8 kr. til at løfte de opgaver, de står overfor fx i forbindelse med klimatilpasning og vandmiljø. Vi mener, at forslaget er et skridt i den rigtige retning, hvis de udfordringer, der vedrører os alle, skal løses – men forslaget kan næppe kaldes ambitiøst. Derfor er det endnu mere tankevækkende, at et fler-tal i Europa-Parlamentet ikke kan støtte forslaget. En øget tilførsel på 2 pct. om året vil have en positiv betydning for de danske landdistrikter. Konkret vil det betyde en samlet stigning på 400 millioner kroner, når vi når slutåret for sundhedstjekket i 2013. De danske landdistrikter har brug for al den støtte, de kan få. I løbet af de kommende år står landdi-strikterne nemlig over for store udfordringer på centrale områder som natur, miljø, klimatilpasning og vandforvaltning. Det forventes for eksempel, at kommunerne skal bruge omkring 4-7 mia. kroner frem imod 2015 alene til at forbedre vandkvaliteten. Dette er udfordringer, som alle landdistrikter i EU kæmper med. Derfor er det beklageligt, at der hverken i Europa-Parlamentet, Regionsudvalget eller Rådet har været tilslutning til Kommissionens forslag om at overføre to pct. af den i forvejen store støtte fra direkte landbrugsstøtte til landdistriktsudvikling. Det forventes således, at Kommissionen tirsdag den 20. maj vedtager et mindre ambitiøst udspil end det først lancerede. Det er ærgerligt, og det er uambitiøst. En dugfrisk rundspørge blandt EU’s borgere foretaget af TNS Opinion på vegne af EU-Kommissionen viser, at over halvdelen af EU’s borgere mener, at der bør overføres midler fra den di-rekte landbrugsstøtte til landdistriktsudvikling. Dette bekræfter, at tiden er inde til forandring. Derfor skal vi, der vil noget andet, blive ved med at være synlige i kampen for fornuftige løsninger. Og Danmark skal blive ved med at være forgangsland og råbe op i kampen for miljøet.