EMNER

Giv mere tid

De offentlige budgetter er tårnhøje i Danmark. Alligevel føler mange borgere, at der gang på gang skæres ned på de borgernære ydelser, som leveres fra kommuner og regioner. Der er grund til at fokusere på årsagerne til dette store paradoks.

En væsentlig forklaring er givetvis det enorme bureaukrati, der er skabt i hver eneste kommune på grund af en omsiggribende trang til detailregulering og kontrolmani. Dette problem kan løses ved at satse mere på frihed under ansvar for de offentlige ansatte kombineret med synlig ledelse i det daglige. En anden forklaring er, at produktiviteten i det offentlige generelt er for lav. Det gælder eksempelvis for folkeskolen og gymnasierne, hvor vi i Danmark sætter en kedelig verdensrekord i, hvor få undervisningstimer, der reelt ydes for den udbetalte lærerløn. Nye tal for lærernes undervisningsprocent taler deres tydelige sprog. Et grelt eksempel er Viborg kommune, hvor lærerne i 2008 tilbragte 36,5 pct. af deres tid sammen med eleverne. I 2010 var dette tal faldet dramatisk til 33,4 pct. på trods en politisk beslutning i kommunalbestyrelsen om det modsatte. Tilsvarende negativ udvikling i produktiviteten i folkeskoler ses i mange andre kommuner. Virkningen bliver, at børnene og forældrene oplever evindelige nedskæringer og et lavere undervisningstimetal i en tid, hvor der er brug for det modsatte. Tiden er inde til at sadle helt om. Det må være deprimerende for landets dygtige lærere, at de er henvist til at lave noget helt andet end at undervise i to tredjedele af deres arbejdstid. De valgte jo netop at blive lærere, fordi de gerne vil undervise børn og unge. Kan vi sammen få hævet undervisningsprocenten til 40 eller 50 pct. og derved styrke folkeskolen markant for de rådige ressourcer? Tilsvarende øvelse må gøres på andre kerneområder i den offentlige sektor. Produktiviteten må og skal øges. For der er ikke flere penge at rutte med.