Giv Nordjylland et løft

Jyske Bank udgav sidst i april en rapport om den regionale udvikling indenfor erhvervslivet her i Danmark.

Her påvises det, at det står meget dårligt til i vores udkantsregioner. I rapporten er Danmark opdelt i nogle områder, og man har givet hvert område en karakter efter 13-skalaen. Vendsyssel er den absolutte bundskraber i hele landet, dette område får kun 5,4 i karakter. Vestjylland, hvorunder Thisted-Mors-Fjerritslev hører, scorer ikke meget højere, men kun 5,9. Så begge disse nordjyske områder får en karakter under dumpegrænsen. Langt bedre går det for Aalborg området, der får karakteren 8,9 mod Århus 9,9 og Hovedstadsområdet 10,5. Nu skal det måske lige forklares, at Vendsyssel kun omfatter det øverste af Vendsyssel, medens Aalborg omfatter resten af Vendsyssel, Aalborg og Himmerlandsområdet. Vi står altså i den nye Region Nordjylland med det problem, at vi har det store Aalborg-område, der klarer sig helt godt, medens Vendsyssel og Thisted-Mors-Fjerritslev er langt bag efter resten af Danmark. Dette er en stor udfordring det nye Vækstforum i Region Nordjylland må tage op. Vi må have sat gang i nogle initiativer der kan løfte vore udkantsregioner op på Aalborg områdets niveau. Målet må være, at vi får udviklet en homogen region, hvor beskæftigelsen og erhvervsudviklingen står stærkt i hele regionen. På baggrund af rapporten vil vi anbefale følgende: * Mere viden ind i produkterne For det første skal de udsatte regioner fortsætte med at specialisere sig inden for områder, hvor de i forvejen har deres kernekompetencer. Udkantsregionerne er karakteriseret ved at have en relativ stærk industriproduktion, men desværre er det også denne sektor, der let bliver ramt af globaliseringen, idet industriproduktion ofte er løntung og derfor med fordel kan udflyttes. Løsningen er at få mere viden ind i produkterne eller at man får automatiseret ud af lavtlønskonkurrencen. Her i Region Nordjylland må vi sikre, at vi får koblet hele regionen sammen med forskningsmiljøerne i Aalborg, f.eks. omkring brug af nye materialer. Det er jo tankevækkende, at man i Kulturministeriets Kanon fra i år i afsnittet om Industriel Design kan læse, at en af de ting, der hæver sig over sig højt op er et produkt fra det fynske firma, Fiberline Composite, der udvikler deres produkter af nye kompositmaterialer. Så der er mange gode muligheder omkring nye materialer også til overfladebehandling af eksisterende produkter. *Et nordjysk Innovationscenter For det andet må udkantområderne finde nogle nicher indenfor videnstunge områder. Lokalt må der fokuseres på nogle nicher, hvor beskæftigelsesvæksten er størst. Et eksempel på et sådant initiativ er, at man i Hobro har udnævnt byen som Danmarks brintby. Man har valgt at satse på et område, der har et højt vidensindhold og en stor kobling til forskningsmiljøer i hele Danmark. Selvfølgelig kommer der ikke de store resultater med det samme, men det at nogle lokale ildsjæle har valgt at melde dette ud, vil sætte en masse tanker og initiativer i gang hos lokale virksomheder. Ord der udtales kan sætte utrolig meget i gang. T ænk blot på da Kennedy i 60’erne i en tale sagde ”Lets put a man on the Moon”. Dette fik utrolige virkninger på den amerikanske økonomi indenfor computerteknologi, nye materiale osv. osv. Denne udvikling var selvfølgelig ikke gratis, men der måtte bevillinger til, ligesom der må dette til udviklingen af det nordjyske erhvervsliv. En af de ting der må investeres i er metoder til at formidle viden fra forskningsmiljøerne og ud i virksomhederne. Der er brug for et nordjysk innovationscenter, der kan være bindeledet til virksomhederne. Og et sådant center skal ikke kun satses på at formidle viden fra Aalborg Universitet, men fra forskningsmiljøer i hele Danmark, ja i hele verden. Hvordan et sådant center skal skrues sammen og finansieres vil vi lade være op til Vækstforummet, det kunne jo for eksempel være et ”virtuelt center” uden faste bygninger , men med tilknytning af konsulenter, der er eksperter i formidling af viden. * Kvalitetsprodukter fra landbruget For det tredje skal der i udkantsregionerne fokuseres på produkter med lokal forandring. Vi har i de nordjyske udkantsregioner meget landbrug og fiskeri. Her er allerede initiativer i gang, men udviklingen må speedes op. Produkterne må forældes og ny produkter må udvikles. Der findes allerede produkter med en stor forædlingsgrad, f.eks. sydesalt fra Læsø, is fra mejeriet i Aabybro, brød fra bageriet Aurion i Hjørring, patéer fra slagteren i Saltum, pølser fra Slagter Munch i Skagen og mange andre. Desuden kunne man tænke sig alle disse produkter blev solgt på nettet i langt højere grad end de gør i dag, f.eks. af skagenfood.dk. Nordjylland kunne blive centrum for handel med fødevarer på nettet, hvilket også kræver udvikling af de rette forsendelsesmåder. Et sådant initativ vil også koble godt til en oplevelsesøkonomi, hvor turister vil kunne købe produkterne. Hvis Nordjylland virkelig skal markere sig som producent og salg af disse høj kvalitets produkter, kræver det dog, at vi får tiltrukket et forskningsmiljø eller innovationscenter omkring madvarer. Hvordan dette skal gøres vil også være en god opgave for det nye Vækstforum. * Et højere uddannelsniveau For det fjerde skal vi sørge for at udkantsregioner får et højere uddannelsesniveau. Et højt uddannelsesniveau er et af de væsentligste kriterier for at et område får udviklet nogle videnstunge virksomheder. Vi vil derfor anbefale, at Vækstforummet nøje analyserer hvordan dette kan ske og kommer med anbefalinger af hvilke tiltag, der skal til. Det er nemlig tankevækkende, at i Jyske Bank rapporten har man også analyseret hvor attraktivt det er at bo i de forskellige områder, og her scorer Vendsyssel og Vestjylland rigtig højt. Så hvis de skabes spændende arbejdspladser, vil folk også gerne bo der. For det femte skal vi sørge for at vores infrastruktur er i orden. Her er det vigtigt, at vi får en tredje Limfjordsforbindelse hurtigst muligt. Denne kan binde Hanherred og Thisted området sammen med resten af Danmark. En god infrastruktur betyder også at vi har gode telekommunikationsmuligheder, og det må også analyseres om der er nogle begrænsninger her. * Strategier for udkantregionerne Så der er nok at gøre for det nye Vækstforum, hvis vi skal have løftet hele den nordjyske region. Rapporten fra Jyske Bank sætter fokus på, at en udviklingsstrategi dels må have en strategi for at løfte hele den nordjyske region som et hele, dels strategier for, hvorledes udkantsregionerne kan løftes til et langt højere niveau. For udviklingen af de lokale strategier er det nødvendigt at få udpeget og etablere et samarbejde med lokale ildsjæle rundt om i regionen. De enkelte strategier må selvfølgelig som et puslespil passes i den samlede plan for initiativer. Vi håber, at Vækstforummet vil tage handsken op og gå til opgaven med stort ildhu.