EMNER

Giv ny regering en fair chance

At NORDJYSKEs lederskribenter ikke lægger skjul på politisk observans er fair nok!

Men at udvalget af læserbreve her efter valget er udpræget borgerlige (åh, hvor er jeg træt af Carl Frede Haugaards floskler), og at selv Julius og tegnestriben på næstsidste side i lokaltillægget, "Særtegn", er grænsende til det ondskabsfulde i nedladenhed, selvfølgelig kun over for arbejderpartiernes ledere, det er ved at være for meget! Der er, mener jeg, mange dårlige tabere efter dette valg, og pressen har et stort ansvar i forhold til at støtte op om det politiske samarbejde hen over midten, som den folkevalgte regering lægger op til, og ikke, som jeg mener er tilfældet med NORDJYSKE p.t. i deres prioriteringer, at gøre alt for at undergrave initiativerne! Det er ikke sober journalistik og kan snart få mig til at opsige mit abonnement! Og til alle jer der hopper på vognen og forventer store omvæltninger her og nu: Forstå dog, at ting tager tid, regeringen og de nye ministre må ind i deres arbejde, før vi overhovedet kan vurdere deres indsats. Men til alle I, som har stemt på Socialdemokraterne og SF og allerede føler jer "snydt", vil jeg sige: Husk dog, hvad vi kom fra, en VKO.regering, helt afhængig af fru Pia Kjærsgaards holdninger og humør, tænk på hvordan klasseforskellen er øget de sidste ti år, og hvordan alt har skullet måles og vejes, testes og sættes i rangorden, selv skolers gennemsnitskarakterer, uden at skele til elevernes sociale og psykiske trivsel ift deres indlæringsevne. Velfærd har været defineret som velstand, set med borgerskabets øjne, og hensynet til miljøet har været næsten glemt, i fremskridtets hellige navn. Giv nu den nye regering en fair chance, de har alle arbejdet hårdt på at lave et regeringsgrundlag, støt dem i at vise de kan skabe et bredt samarbejde i Folketinget! Og husk, man kan nu engang lettere skabe forandring indefra, ved at danne regering, end ved, som det har været tilfælde med arbejderpartierne de seneste ti lange år, at være i opposition!