Giv ordentlig løn

Vil det offentlige i fremtiden være i stand til at opretholde en service, der blot svarer til det nuværende nødberedskab?

FOA-sygeplejersker: Mange politikere, bl.a. statsminister Anders Fogh Rasmussen, udtaler og lover i denne tid, at der vil blive holdt et vågent øje på det ¿nødberedskab¿, der er etableret i forbindelse med FOA's og sygeplejerskernes i øvrigt overenskomstmæssigt lovlige strejke ¿ TAK for det. Bemærk dog lige, at uanset hvor meget journalisterne søger blandt de ældre og syge, der bestemt i forvejen ikke har det for let, lykkes det stort set ikke at finde modstand til strejken, men tværtimod udtales støtte til denne. Vel at mærke støtte fra den gruppe, som politikerne omtaler som gidsler, men som reelt er dem, der kender de strejkendes ringe arbejdsforhold allerbedst. Bemærk ligeledes, at flere steder er nødberedskabet det samme som normal bemanding, fordi man til daglig simpelthen ikke er i stand til at skaffe det nødvendige personale til jobbet. Dette skyldes afgjort de dårlige arbejdsforhold sammenholdt med en alt for dårlig aflønning, som man i flere år har forsømt at rette op på. Konsekvensen er svigtende tilgang til fagene, de unge flygter simpelthen, når de får kendskab til arbejdsopgaverne sammenholdt med den usle løn, der tilbydes, og et stort frafald, der bl.a. skyldes for dårlige arbejdsforhold og løn. Man kan således frygte, at om føje år vil det offentlige ikke engang være i stand til at opretholde en service, der blot svarer til det nødberedskab, man altså nu skal/vil holde ekstra nøje øje med, hvis man ikke allerede nu begynder at vende skuden. Derfor er det nødvendigt, uanset hvad øvrige fagforbund i øvrigt helt uforstående allerede nu udtaler, fordi de føler, de har fået nok, at der netop for disse gruppers vedkommende skabes ordentlige lønforhold, der svarer til de arbejdsopgaver meget få pt. gider udfører. En ordentlig aflønning i første omgang vil nemlig gøre området mere attraktivt og på den måde skaffe flere hænder, der igen vil give bedre arbejdsforhold. Det offentlige system vil på den måde kunne fastholde den gode og nødvendige arbejdskraft indenfor området til gavn for hele samfundet, og ikke mindst skabe rimelige forhold for de ældre/syge, der altså også i høj grad i lighed med flertallet i befolkningen støtter kravet om højere løn. P.S.: Jeg har selv en gammel mor, der er ramt af strejken, men støtter alligevel strejken og de ansattes krav på 15 pct., hvilket de helt klart har fortjent, også selv om jeg selv må ¿nøjes med 10,8 pct..¿