Lokalpolitik

Giv os bare storkommunen Fjordlandet

DNs Mogens Hedegaard vil af med amterne og lave super-fjordkommune på 290.000 indbyggere

ARDEN:Lad nye storkommuner overtage forvaltningen af alle de opgaver, det offentlige skal løse. Herunder en gigantkommune mellem de to fjorde. Det synspunkt forfægtede Danmarks Naturfredningsforenings formand, Mogens Hedegaard, på borgermødet i Arden forleden. - Der er ikke brug for et ekstra fordyrende forvaltningsled på regionalt niveau. Hele Danmark er mindre end Berlin-Brandenburg. Det vigtige er, at borgerne får størst mulig indflydelse på forvaltningen i eget lokalområde, uddyber han. - Det kan eksempelvis betyde forskelle i forvaltning på miljøområdet i Århus og i et landbrugsområde som Mariager Fjord området. Men det er vel også rimeligt, hvis borgerne ønsker det? Staten fastsætter rammerne ved lov og kontrollerer, at de overholdes. Mit forslag ligner Strukturkommissionens statsmodel (model 6), som jeg opfordrer vore lokalpolitikere og organisationer til at støtte i deres høringssvar til indenrigsministeren. Vi må danne så store kommuner, at alle opgaver kan løftes. I vores område må det ske i Fjordlandet mellem Mariager og Randers Fjorde med Arden, Hadsund, Hobro, Mariager, Purhus, Nørhald og Randers. En kommune på ca. 1300 kvadratkilometer med godt 120.000 indbyggere, hvoraf halvdelen bor i Randers. Hvis den lykkes har vi etableret et reelt alternativ til de to store erhvervs- og befolkningscentre omkring Aalborg (560 kvadratkilometer og 160.000 indbyggere) og Århus (470 kvadratkilometer og 290.000 indbyggere). - Andre tænkelige naboer kunne være Bananen på 850 kvadratkilometer og 40.000 indbyggere og Viborg Storkommune på 1000 kvadratkilometer og 73.000 indbyggere og Vesthimmerland med 985 kvadratkilometer og 45.000 indbyggere. Det giver os mulighed for at udvikle et vækstområde mellem fjordene (Randers-Hobro-Hadsund) i lighed med trekantområdet Vejle-Fredericia-Kolding. -Alternativet med kommuner på 30-40.000 indbyggere leverer kun mennesker og materialer, der pendler til centrene omkring Aalborg og Århus. For perspektivløst og for farveløst, vurderer Mogens Hedegaard.